czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 11 września 2019
  • 13 września 2019
  • wyświetleń: 3753

Nabór do udziału w programie "Opieka wytchnieniowa"

W związku z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza nabór do udziału w programie.

Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście przez pracowników Zespołu ds. Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B lub telefonicznie pod nr 32/214-51-37 oraz 508 069 933 w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00
  • czwartek 7.00-17.00
  • piątek 7.00-13.00 do dnia 18 września 2019 r.


Po upływie tego terminu, jeśli zostanie wykorzystany limit godzin opieki wytchnieniowej w ramach programu, nie będzie możliwe ubieganie się o usługi opieki wytchnieniowej.

Podstawą do udziału w programie jest dysponowanie stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności tj.

a) w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b) w przypadku osób powyżej 16 r.ż. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

W przypadku dużej liczby zgłoszeń będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe tj.: kolejność zgłoszenia, struktura rodziny (czy osoba niepełnosprawna oprócz opiekuna faktycznego ma możliwość uzyskania wsparcia ze strony innych osób czy członków rodziny), dochód rodziny/osoby i możliwość zapewnienia sobie tego typu wsparcia z własnych zasobów finansowych.

Z osobami/rodzinami, które wstępnie zakwalifikują się do udziału w Programie zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne celem wydania stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (rodzinny wywiad środowiskowy).

aka / czecho.pl, źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.