czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 1 października 2019
 • wyświetleń: 1218

Sesja Rady Powiatu o bezpieczeństwie publicznym

30 września miała miejsce X sesja Rady Powiatu, w części poświęcona problemom związanym z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu bielskiego.

Sesja Rady Powiatu o bezpieczeństwie publicznym - 30.09.2019 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził Jan Borowski przewodniczący Rady Powiatu. W związku z wygaśnięciem mandatu śp. radnego Zdzisława Byloka, na sesji nastąpiło uroczyste ślubowanie radnego Andrzeja Sowy. Starosta bielski Andrzej Płonka przedstawił informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Adam Caputa przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady Powiatu rozpoczynając część sesji poświęconą problemom bezpieczeństwa przypomniał, że w tym roku rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz podziękował przedstawicielom policji za dotychczasową owocną współpracę.

W następnej kolejności głos zabrał Dariusz Zajda I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku - Białej, który przedstawił zagrożenia i efektywność działań zwalczających przestępstwa kryminalne, przestępczość ogółem oraz przeprowadził analizę efektywności tych działań na przykładzie pracy 7 komisariatów. Komendant poruszył także problem przeciwdziałania narkomanii oraz używania dopalaczy, a także temat zabezpieczania imprez masowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników. Na koniec zaprezentował temat zagrożeń, wypadków i kolizji na drogach. Kończąc tę część sesji przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski prosił komendanta D. Zajdę o przekazanie podziękowań dla wszystkich funkcjonariuszy policji za ich trudną i niebezpieczną pracę, zaangażowanie i wysiłek w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:
 • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku;
 • przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku;
 • zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;
 • zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;
 • zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.
 • zmiany uchwały Nr VI/2/9/18 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku - Białej z późniejszymi zmianami
 • zmiany uchwały Nr VI/2/7/18 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • zmiany uchwały Nr VI/2/8/2018 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji
 • wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach.

Alina Macher, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.