Wiadomości

  • 11 października 2019
  • 20 października 2019
  • wyświetleń: 9292

Jest umowa na modernizację węzła kolejowego w Czechowicach-Dz.

Do podpisania umowy doszło 10 października w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i wiceministra Grzegorza Pudy w Muzeum Śląskim w Katowicach.

stacja kolejowa, dworzec, tory, pkp
Stacja kolejowa Czechowice-Dziedzice · fot. Jacek Białek


Spółka PKP PLK SA, jako beneficjent unijnych środków Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF), zawarła umowę z Budimex Budownictwo sp. z o.o. na realizację projektu 2016-PL-TMC-0105-W: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I - odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice, LOT C Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg. Wartość umowy netto: 1 399 752 354 zł.

- To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców całego regionu, ale szczególnie dla czechowiczan. Biorąc pod uwagę, niedawno rozpisany przetarg na remont dworca PKP w Czechowicach-Dziedzicach, w niedługiej perspektywie będziemy mogli cieszyć się nowoczesną i estetyczną komunikacją kolejową - mówił Grzegorz Puda, wiceminister Rozwoju i Inwestycji.

- Oznacza to, że Czechowice-Dziedzice zyskają pod wieloma względami. Po pierwsze bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i sprawniejszy transport kolejowy dla pasażerów. Po drugie szansę rozwoju samego miasta, którego centrum odzyska blask dzięki ogromnemu, ale i pięknemu dworcowi kolejowemu - dodaje.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy w Muzeum Śląskim w Katowicach · fot. materiały prasowe


Podpisana w Katowicach umowa dotyczy realizacji robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacji robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg.

Projekt obejmuje modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg (linie nr 93, 139, 150, 693) o długości 17,9 km. Roboty budowlane będą dotyczyć m.in. modernizacji stacji Czechowice-Dziedzice wraz z sąsiednimi posterunkami odgałęźnymi (Most Wisła, Ochodza i Zabrzeg), modernizacji nawierzchni i podtorza, modernizacji przejazdów kolejowych, istniejących wiaduktów i mostów kolejowych, a także sieci trakcyjnej. Planowane jest powstanie również Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Czechowicach-Dziedzicach. Okres realizacji projektu przewidziano na lata 2017-2023 (zgodnie z obowiązującą Grant Agreement). Jego całkowita wartość wynosi około 1,44 mld zł, w tym współfinansowanie unijne ze środków CEF ponad 411 mln zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości połączenia kolejowego (skrócenie czasu przejazdu), poprawa przepustowości linii (likwidacja "wąskich gardeł") i poprawa bezpieczeństwa na odcinku LOT C Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg. Aktualnie jest on wykorzystywany zarówno w ruchu pasażerskim przez operatora regionalnego (Koleje Śląskie sp. z o.o.) i krajowego (PKP Intercity S.A.), jak i w ruchu towarowym.

W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie linii kolejowych do wymogów interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego, tj.:
  • zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich (160 km/h) i towarowych (120 km/h),
  • uzyskanie maksymalnej długości pociągu (740 m),
  • uzyskanie dopuszczalnego nacisku 221 kN/oś.


Realizacja robót budowlanych ujętych w projekcie przyczyni się do poprawy oferty przewoźników kolejowych (pasażerskich i towarowych) wykorzystujących nową infrastrukturę, a tym samym wpłynie na wzrost konkurencyjności całego sektora kolejowego w międzygałęziowym podziale zadań przewozowych.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.