czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 16 października 2019
  • 26 października 2019
  • wyświetleń: 5719

Straż miejska przypomina o zakazie spalania liści i gałęzi

Straż Miejska przypomina, że na terenie gminy Czechowie-Dziedzice obowiązuje całkowity zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

- Odpady zielone mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach lub oddane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ulicy Prusa w Czechowicach-Dziedzicach w ilości 400kg na nieruchomość w ciągu roku bezpłatnie z terenu zabudowy jednorodzinnej - informuje straż miejska.

Zapisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych), w przypadku gdy nie są kompostowane określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowie-Dziedzice przyjętego Uchwałą LII/568/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czechowice-Dziedzice oraz Uchwała nr LV/599/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 października 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak podaje SM, pomimo tego, zdarza się, że właściciele nieruchomości pozbywają się ściętej trawy, liści, chorych gałęzi drzew paląc je, narażając zdrowie sąsiadów zmuszając ich do wdychania duszącego dymu oraz zatruwając środowisko.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieprzestrzeganie obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Nadto, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2002r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł - ostrzegają mundurowi.

aka / czecho.pl, źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.