czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 16 października 2019
  • wyświetleń: 943

Podanie o urlop - co powinno zawierać? W jakiej formie powinno być złożone?

Materiał partnera:

Podanie o urlop jest dokumentem o określonych normach. Każdy pracownik, by mógł skorzystać z przewidzianego ustawą urlopu wypoczynkowego powinien złożyć odpowiednio brzmiący wniosek do swojego przełożonego. Należy jednak pamiętać, że coraz częściej firmy stosują elektroniczne systemy do ewidencji czasu pracy, wyliczeń dni wolnych, rejestracji czasu pracy oraz spóźnień, poprzez które pracownik może zgłosić chęć wykorzystania urlopu. Sprawdź, co powinno zawierać podanie o urlop oraz w jakiej formie należy je złożyć?

Podanie o urlop - co powinno zawierać?


Urlop wypoczynkowy - wymiarKażdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Należy podkreślić, że pracownik nie może zrzec się tego prawa. Ilość dni wolnych od pracy jest zależna od stażu zatrudnienia danego pracownika. Zatrudniony ma prawo do 20 dni urlopu w roku kalendarzowym w przypadku zatrudnienia krótszego niż 10 lat. Natomiast osoby posiadające okres zatrudnienia co najmniej 10 lat mogą skorzystać z 26 dni urlopu. Jeśli pracownik jest zatrudniony na niepełny etat, jego urlop oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu. Takie obliczenia należy zawsze zaokrąglić do pełnego dnia w górę.

Zasady udzielania urlopu pracownikomZgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinno się udzielać zgodnie z wcześniej ustalonym planem urlopów. Pracodawca ustala grafik urlopów w ten sposób, aby zapewnić jak najlepiej funkcjonowanie danego działu w normalnym toku pracy. Pracodawca lub przełożony nie mają obowiązku sporządzać planu urlopów, w przypadku udzielenia na to zgody przez organizację związkową albo gdy taka organizacja nie istnieje w danym zakładzie pracy. Wówczas pracodawca ustala terminy urlopów indywidualnie z pracownikami na podstawie składanych przez nich wniosków urlopowych. W zależności od zasad panujących w danej firmie podanie o urlop należy złożyć w formie pisemnej albo elektronicznej. Więcej informacji o wnioskach urlopowych znajduje się na stronie inewi.pl.

Elementy podania o urlopW kodeksie pracy nie zostało wyszczególnione co powinien zawierać wniosek o urlop oraz w jakiej formie należy go złożyć. Szczegóły są zależne od wewnątrzzakładowych regulacji.

Wniosek powinien zawierać podstawowe dane:

  • imię i nazwisko pracownika
  • dane pracodawcy lub przełożonego do którego składamy wniosek o urlop
  • zajmowane stanowisko
  • data i miejscowość składania wniosku
  • prośba o udzielenie urlopu ze wskazaniem zakresu dat i liczby dni
  • podpis pracownika


Warto również przeczytać "Podanie o urlop - kompendium wiedzy", aby znaleźć więcej informacji na temat składania wniosków o urlop.

Forma wniosku o urlop
Niezależnie czy składamy wniosek o urlop w formie elektronicznej czy pisemnej, należy pamiętać, aby była to jak najbardziej jasna i prosta forma. Na podaniu musi być jednoznacznie zaznaczona informacja, z jakiego urlopu pracownik chce skorzystać (np. wypoczynkowego) oraz ile przysługujących mu dni zamierza wykorzystać.