Wiadomości

  • 23 października 2019
  • wyświetleń: 7777

60-lecie działalności Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

19 października w Czechowicach-Dziedzicach odbył się XV Zjazd Towarzystw Regionalnych powiatu bielskiego. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic już po raz drugi było organizatorem Zjazdu Towarzystw Regionalnych. Pierwszy raz organizowało go 10 lat temu. W tym roku była to szczególna okoliczność, bowiem Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic obchodziło Jubileusz 60-lecia istnienia i działalności na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Jubileusz 60-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic - 19.10.2019 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic jest najstarszym Towarzystwem z powiatu bielskiego. W okresie swojej 60-letniej działalności wydało 70 tytułów, jest zatem liderem wydawniczym, jeżeli chodzi działalność edytorską.

Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic współrealizowało projekty, m.in. "Pełną parą" - związany z historią kolei i przemysłu, polsko-słowackie szlaki dziedzictwa - "Szlakiem dziedzictwa kulturowego" oraz "Muzea otwarte". Głównymi celami tych projektów było przybliżanie mieszkańcom i turystom - historii Czechowic-Dziedzic, ciekawych miejsc o walorach turystycznych i krajoznawczych, które znajdują się na terenie naszego miasta oraz promowanie turystki.

Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic bierze udział w edukacji uczniów szkół podstawowych i średnich organizując wycieczki historyczno-krajoznawcze, regionalne spotkania, wykłady edukacyjne. Jest też współorganizatorem wydarzeń realizowanych przez gminę, a także przez inne stowarzyszenia czy instytucje działające na terenie naszego miasta.

Jednocześnie cały czas pracuje nad powiększaniem swoich zbiorów. Obecnie w Towarzystwie Przyjaciół Czechowic-Dziedzic nastąpiła przemiana generacyjna, powiększa się grono młodych ludzi, co w Towarzystwie zaczyna wyznaczać nowe kierunki działania.

Uroczystości jubileuszowo-zjazdowe rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Mszę św. w intencji zmarłych oraz obecnych członków Towarzystwa odprawił proboszcz, ks. Piotr Pietrasina.

Część oficjalna miała miejsce w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej "Czechowice" w Czechowicach-Dziedzicach.

Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy za zmarłą Teresę Marekwicę, byłą Przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Rudzicy oraz odśpiewaniem pieśni "Ojcowski dom", hymnu Zjazdów. Następnie została wybrana Kapituła XV Zjazdu Towarzystw Regionalnych Powiatu Belskiego, w skład której weszli: Dorota Surowiak - Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Józef Stec (jako przewodniczący) - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Zagroda" oraz Irena Stekla - Towarzystwo Miłośników Jaworza.

Główne wnioski Kapituły Zjazdu przedstawił Józef Stec. Najważniejsze dotyczyły potwierdzenia, iż priorytetem w działalności Towarzystw Regionalnych pozostaje edukacja regionalna przy współpracy z powiatami cieszyńskim i żywieckim, Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej, a także z placówkami oświatowymi; ustalenia, w jaki sposób Towarzystwa Regionalne Powiatu Bielskiego mogą się włączyć do wprowadzenia w aktualnej treści podręcznika EDUŚ - tematów związanych bezpośrednio z tożsamością kulturową i historyczną naszego regionu; odtworzenia zaginionego II tomu Kroniki Zjazdów Towarzystw Regionalnych; próby ustalenia źródeł finansowania dorobku działalności wydawniczej Towarzystw Regionalnych oraz przygotowania się do wydania w 2020 roku wspólnej publikacji książkowej obrazującej merytoryczny dorobek Towarzystw Regionalnych, a sfinansowanej przez Powiat Bielski.

Rozwój Towarzystw Regionalnych w najbliższych latach powinien skupić się na działalności wydawniczej, organizowaniu spotkań dotyczących zachowaniu tożsamości kulturowej oraz na uzupełnianiu zbiorów i eksponatów.

Istotnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia jubileuszowych statuetek poprzednim Przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic w podziękowaniu za piastowanie tak zacnego stanowiska. Zaszczyt wręczenia statuetek przypadł Annie Wlazło - obecnej Przewodniczącej. Pamiątkowymi statuetkami uhonorowani zostali Henryk Szopa, Erwin Woźniak oraz Jacek Cwetler.

Nie żyje już Józef Bartoszek - Przewodniczący Towarzystwa w latach 1983-1999. Bronisława Maresz - pełniąca funkcję Przewodniczącej Towarzystwa w latach 1980-1983, nie mogła uczestniczyć w jubileuszu ze względów zdrowotnych.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele Towarzystw Regionalnych działających na terenie powiatu bielskiego oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. W imieniu Andrzeja Płonki, Starosty Bielskiego życzenia i podziękowania złożyła Barbara Adamska, członkini Zarządu Powiatu Bielskiego.

Marian Błachut - Burmistrz Czechowic-Dziedzic oraz Damian Żelazny - Przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przekazali okolicznościową paterę oraz symboliczny medal dla Towarzystwa, jako jednego spośród licznych darczyńców, wspierającego odbudowę Pomnika Wolności odsłoniętego rok temu, 10 listopada 2018 roku. Jednocześnie wyrazili słowa uznania dla wszystkich, którzy tworzyli sobotnią uroczystość. W ciepłych słowach podziękowali założycielom Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic i obecnym kontynuatorom za troskę o kulturę i dziedzictwo "naszej małej Ojczyzny".

Burmistrz Marian Błachut podkreślił, że Gmina Czechowice-Dziedzice czyni starania stworzenia muzeum w naszym mieście, co byłoby pięknym uhonorowaniem całej działalności Towarzystwa oraz spełniłem marzeń zmarłych i obecnych członków Towarzystwa.

Sobotnie uroczystości rocznicowo-zjazdowe uświetniły wykłady dr Edelgardy Foltyn o historii Towarzystwa Czechowic-Dziedzic i Jacka Cwetlera, kustosza Izby Regionalnej o historii naszego miasta od XIV do XX wieku oraz występ Chóru Mieszanego im. Stanisława Moniuszki pod batutą Dariusza Nurzyńskiego.

W kilku wystąpieniach Anna Wlazło, Przewodnicząca zapoznała uczestników z najnowszą działalnością naszego Towarzystwa.

XV Zjazd Towarzystw Regionalnych powiatu bielskiego oraz Jubileusz 60-lecia istnienia i działalności Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zakończono odśpiewaniem drugiego hymnu Zjazdów Towarzystw Regionalnych: "Szumi jawor, szumi".

Wydarzenie prowadził Tomasz Roth.

W 2020 roku gospodarzem kolejnego, XVI Zjazdu Towarzystw Regionalnych Powiatu Bielskiego będzie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Zagroda" w Buczkowicach.

Jacek Cwetler, Renata Nawrocka, Anna Wlazło

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.