czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 25 października 2019
  • wyświetleń: 2271

Problem bezdomności w Gminie Czechowice-Dziedzice - konferencja

17 października w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja pt. "Problem bezdomności w Gminie Czechowice-Dziedzice", zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Problem bezdomności w Gminie Czechowice-Dziedzice
Problem bezdomności w Gminie Czechowice-Dziedzice omawiano podczas konferencji w Urzędzie Miejskim. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W spotkaniu uczestniczyli: zastępca burmistrza Maciej Kołoczek, przedstawiciele Rady Miejskiej, policji, straży miejskiej oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Noclegowni.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problemy związane z wykluczeniem społecznym i bezdomnością. W pierwszej części spotkania omówiono skalę problemu w naszej gminie, przedstawiono szeroki wachlarz różnego rodzaju form wsparcia przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej. Zaprezentowano rozwiązania przyjęte w gminie w zakresie pomocy osobom będącym w kryzysie bezdomności.

Osoby bezdomne przebywające na terenie gminy Czechowice-Dziedzice mają możliwość skorzystania z szeroko rozumianych usług Ośrodka Pomocy Społecznej. Istotną rolę we wsparciu osób bezdomnych pełni działająca na terenie gminy Noclegownia, która zapewnia nocleg w ciepłym i suchym pomieszczeniu, a także wykonanie zabiegów higienicznych, wypranie i wysuszenie odzieży, przygotowanie prostego posiłku.

Niezwykle istotne znaczenie w podejmowaniu działań udzielanie pomocy osobom bezdomnym ma również współpraca ze służbami: strażą miejską, policją, Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Miejskim Ośrodkiem Leczenia Uzależnień.

W drugiej części konferencji, przedstawiono uczestnikom jak skomplikowany i długotrwały jest proces wychodzenia z bezdomności, jak pomagać potrzebującym, aktywizować ich zawodowo, społecznie. Uzależnienia, brak dachu nad głową, zły stan zdrowia czy zerwane kontakty z rodziną - różne są przyczyny bezdomności. Egzystowanie nawet przez krótki czas w tułaczce i ciągłym poczuciu wykluczenia, powoduje zmiany w psychice, które mogą utrudniać powrót do życia w społeczeństwie. Bezdomność jest często wynikiem niefortunnych zbiegów okoliczności, które wydzierają człowieka z normalnego życia i rzucają w przepaść lęku, niepewności, społecznej marginalizacji i w efekcie powolnej degeneracji psychicznej oraz fizycznej.

Podsumowując konferencję stwierdzono, że stworzenie i wprowadzenie skutecznych rozwiązań w zakresie wsparcia osób w kryzysie bezdomności, trwałe usamodzielnienie tych osób oraz zapobieganie powrotowi do bezdomności wymaga współpracy instytucji i jednostek organizacyjnych gminy w podejmowanych działaniach. Podstawą dobrych praktyk w walce z bezdomnością jest także współdziałanie instytucji z fundacjami i towarzystwami charytatywnymi.

aka / czecho.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.