Wiadomości

  • 29 października 2019
  • wyświetleń: 2083

[ZDJĘCIA] Powiatowa sesja o ochronie środowiska

24 października miała miejsce XI sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski. Informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym radnym przekazał wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński.

Powiatowa sesja o ochronie środowiska - 24.10.2019 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Część sesji poświęconą aktualnym problemom w ochronie środowiska w powiecie bielskim rozpoczął Grzegorz Gawęda przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu. Następnie głos zabrali: Barbara Adamska członek Zarządu Powiatu, Joanna Paluch kierownik delegatury Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku - Białej, Rafał Matlak przedstawiciel firmy Klimaterm z Kóz i dr n. med. Jarosław Rutkiewicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej.

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 przekazała Małgorzata Chrząszcz naczelnik Wydziału Edukacji.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów;
  • powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice;
  • zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.

A.M.

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.