czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 5 listopada 2019
  • wyświetleń: 6000

Powstała Aglomeracja Beskidzka. Czechowice-Dziedzice członkiem

W obecności wójtów, burmistrzów, starostów oraz prezydenta miasta Bielska-Białej w poniedziałek 28 października w sali sesyjnej bielskiego ratusza odbyło się założycielskie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego "Aglomeracja Beskidzka", zrzeszającego 41 jednostek samorządu terytorialnego subregionu.

Reklama

Posiedzenie Aglomeracji Beskidzkiej - 28.10.2019 · fot. UM Bielsko-Biała


Zgodnie z przyjętym na posiedzeniu statutem, obok priorytetowych działań związanych z kontynuacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych i pozyskiwaniem innych środków zewnętrznych na wspólne przedsięwzięcia oraz reprezentowaniem wspólnych interesów samorządów subregionu na zewnątrz, Stowarzyszenie realizować będzie także m. in. działania promujące subregion, czy zakładające ochronę dziedzictwa kulturowego ze szczególnym naciskiem na jego różnorodność i odmienność na tle województwa śląskiego.

Stowarzyszenie realizować będzie także m. in. działania promujące subregion, czy zakładające ochronę dziedzictwa kulturowego ze szczególnym naciskiem na jego różnorodność i odmienność na tle województwa śląskiego.

Na przewodniczącego stowarzyszenia wybrano pana Jarosława Klimaszewskiego - prezydenta Miasta Bielska-Białej, na jego zastępcę pana Andrzeja Płonkę - starostę Powiatu Bielskiego, natomiast pozostałymi członkami zarządu zostali pan Mieczysław Szczurek - starosta Powiatu Cieszyńskiego, pan Andrzej Kalata - starosta Powiatu Żywieckiego, pan Marian Błachut - burmistrz Czechowic-Dziedzic, pani Gabriela Staszkiewicz - burmistrz Miasta Cieszyn, pan Antoni Szlagor - burmistrz Miasta Żywiec, pan Janusz Pierzyna - wójt Gminy Jasienica, pan Andrzeja Kondziołkę - wójta Gminy Zebrzydowice, pan Henryk Jurasz - wójt Gminy Świnna.

Członków Komisji Rewizyjnej wybrano z pozostałych przedstawicieli jst, w jej skład weszli pan Mirosław Sitko - burmistrz Miasta Skoczowa, pan Artur Beniowski - wójt Gminy Bestwina, pan Maciej Mika - wójt Gminy Radziechowy-Wieprz.

Idea powołania stowarzyszenia zrodziła się głównie z konieczności dostosowania się jest do założeń nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w której dla instrumentów takich jak zintegrowane i regionalne inwestycje terytorialne zakłada się wsparcie fakultatywnie co oznacza, że środki europejskie przyszłego budżetu Unii Europejskiej nie trafią do subregionu automatycznie, a ich pozyskanie zależne będzie od przygotowania gmin i powiatów do ich wykorzystania i skutecznych działań lokalnych władz samorządowych.

Stąd jednomyślna decyzja wszystkich 41 samorządów subregionu o uściśleniu współpracy w zakresie pozyskiwania środków i przygotowania wspólnych przedsięwzięć już na etapie programowania przyszłej polityki spójności, bez oczekiwania na rozstrzygnięcia na poziomie europejskim i krajowym. Współpraca ma przybrać formę stowarzyszenia także ze względu na możliwość wyrażania potrzeb subregionu w stosunku do władz wojewódzkich czy krajowych jednym wspólnym głosem.

Ma to tym istotniejsze znaczenie w kontekście funkcjonowania od kilku lat potężnego konkurenta w sięganiu po unijne środki pozostające w puli województwa, jakim jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jednocześnie ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, zwracając uwagę na większą trwałość współpracy samorządów, od lat rekomenduje jako pożądaną realizację ZIT/RIT w formie stowarzyszenia gminnego czy gminno-powiatowego. Zwiększenie podmiotowości tego typu współpracy samorządowej zakłada ministerialny, aktualnie poddany konsultacjom, projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Treść statutu

aka, ab / czecho.pl

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.