Wiadomości

  • 13 listopada 2019
  • 17 listopada 2019
  • wyświetleń: 3533

Bronisław Chrobak laureatem Nagrody im. księdza Londzina

Laureatem tegorocznej XXI edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina został Bronisława Chrobak, nominowany przez samorząd gminy Wilamowice.

Bronisław Chrobak laureatem Nagrody im.księdza Londzina - 08.11.2019 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Uroczystość wręczenia Nagrody miała miejsce 8 listopada w Bielskim Centrum Kultury. I jak co roku odznaczała się doniosłym charakterem, w przeddzień Święta Niepodległości obchodziliśmy ją z dumą i radością. Starosta bielski Andrzej Płonka witając gości zaakcentował: Bez wątpienia dzisiejsza uroczystość uwrażliwia nas na sprawy społeczne i narodowe. Ożywia pamięć, która ograbia historyczne dzieje zrywów i powstań, klęsk i zwycięstw wielu pokoleń Polaków, którym na sercu leżało dobro Ojczyzny. Po 123 latach niewoli Polska wstała, by żyć, wolna wśród wolnych, równa wśród równych, niepodległa.

Spotkanie przy szczelnie wypełnionej sali, z udziałem znamienitych osób: Stanisława Szweda sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, posłów na Sejm RP Mirosławy Nykiel, Mirosława Suchonia, senatora RP Andrzeja Kamińskiego, biskupa ordynariusza Romana Pindla, I wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza, radnych Rady Powiatu Bielskiego pod przewodnictwem Jana Borowskiego, zastępcy prezydenta Bielska - Białej Piotra Kuci, wójtów i burmistrzów, przedstawicieli służb mundurowych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń społecznych, XXI edycja Nagrody im. księdza Londzina, rozpoczęła się koncertem Chóru Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego.

Jeżeli współcześnie szukamy prawdziwych wzorców patriotyzmu, autorytetów, przykładów bezinteresownej służby dobru wspólnemu , jakim jest silne, sprawne i uczciwe państwo - pamiętajmy o księdzu prałacie Józefie Londzinie, pamiętajmy o dotychczasowych laureatach i nominowanych do tej Nagrody. Wykorzystajmy tę żywa skarbnicę wiedzy i szlachetnych postaw, bo jak pisał nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz - "To tylko dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się mądrości uczyć" - mówił starosta Andrzej Płonka.

Werdykt Kapituły odczytała jej przewodnicząca Alina Świeży - Sobel, dyrektor bielskiego oddziału "Gościa Niedzielnego", krewna patrona Nagrody.

Tegoroczny laureat jest mieszkańcem Pisarzowic, emerytem, z wykształcenia technikiem elektro - mechanikiem. Aktywną działalność społeczną rozpoczął w 1980 roku w spółdzielni Pracy "Bielsbud" w Bielsku - Białej. Był tam członkiem grupy, która zainicjowała utworzenie Zakładowej Komisji NSZZ Solidarność, od 1981 roku był jej przewodniczącym. Funkcję tę pełnił do ogłoszenia stanu wojennego. Po delegalizacji :Solidarności" kontynuował działalność społeczną poprzez udzielanie konkretnej pomocy rodzinom osób internowanych. Równocześnie zajmował się kolportażem w zakładach pracy ulotek i wydawnictw, które były znakiem sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy komunistycznej. Z tego powodu wielokrotnie był zatrzymywany, prześladowany i przesłuchiwany w areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bielsku - Białej oraz w Komendzie Powiatowej MO w Żywcu, internowany i przetrzymywany w obozie dla internowanych w Zabrzu Zaborzu. Nigdy nie zgodził się na współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL, ani też nie ujawnił żadnych informacji z działalności konspiracyjnej. Na mocy decyzji szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2018 roku Bronisław Chrobak uzyskał status osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie. Po zmianach ustrojowych w Polsce po 1989 roku aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej do Sejmu prowadzonej przez Komitet Obywatelski na terenie gminy Wilamowice. W wyborach samorządowych w 1990 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej w Wilamowicach, przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Od 1996 roku należy do Akcji Katolickiej w diecezji bielsko - żywieckiej. Zainicjował i przez wiele lat współorganizował cykliczne edycje Konkursu Pieśni Patriotycznej. Był także inicjatorem i współorganizatorem konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Gminie Wilamowice", co przyczyniło się w znacznym stopniu do poprawy wizerunku gospodarstw w sołectwach. Swoją postawą zawsze przekazywał wartości społeczne i patriotyczne. Jest otwarty, życzliwy, do wszystkich odnosi się z należytym szacunkiem, gotowy do niesienia pomocy i mający czas dla drugiego człowieka, a przy tym cechuje go ogromna skromność, nie dąży do bycia w centrum. Zawsze zainteresowany sprawami publicznymi, skuteczny mediator, umiejący udzielić fachowej porady, zwłaszcza w zakresie prowadzonych w gminie inwestycji. Dla mieszkańców gminy Wilamowice jego niezłomna postawa jest przykładem wzorowego społecznego i patriotycznego zachowania. Osobiście zaangażowany w przyznanie w 2018 roku przez gminę Wilamowice tytułu Honorowego Obywatela dla śp. pułkownika Wojska Polskiego Mariana Pilarskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku jego pamięci w Pisarzowicach podczas Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

XXI edycję Nagrody im. księdza Londzina uświetnił wspaniały, dynamiczny, dostarczający wiele wzruszeń i radości koncert zespołu Golec uOrkiestra.

Partnerem uroczystości w tym roku był FCA Poland.

Alina Macher

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.