Wiadomości

  • 22 listopada 2019
  • 24 listopada 2019
  • wyświetleń: 3408

W Ośrodku Pomocy Społecznej działa Centrum Wolontariatu

Od sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach działa Centrum Wolontariatu.

Jego głównym celem jest propagowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej. Wolontariat kierowany jest do mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice oraz organizacji i instytucji działających na jej terenie.

Podstawowym założeniem jest pozyskanie osób chętnych do bezinteresownego i bezpłatnego wykonywania pracy na rzecz innych osób oraz integracja aktywnych wolontariuszy w Centrum. Głównym celem działalności Centrum jest podejmowanie działań, które mają polegać na łączeniu na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują.

To właśnie Centrum Wolontariatu ma pełnić rolę łącznika między potrzebującymi a pomagającymi. Poprzez stałą współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami, parafiami i innymi instytucjami działającymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice Centrum Wolontariatu:
  • prowadziłoby bazę danych osób i instytucji będących odbiorcami usług wolontarystycznych oraz świadczących te usługi,
  • zawierało porozumienia z w/w beneficjentami i wolontariuszami,
  • kierowało wolontariuszy do pracy zgodnie z zapotrzebowaniem,
  • brało udział w realizacji programów przygotowanych przez inne jednostki pomocy społecznej i instytucje,
  • udzielało porad i wsparcia.


Centrum Wolontariatu działa w Zespole ds. usług Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącym się w Czechowicach-Dziedzicach ul. Nad Białką 1 B.

Zachęcamy do współpracy zarówno osoby potrzebujące wsparcia, jak i osoby chętne do niesienia pomocy tym, którzy takiej pomocy potrzebują.

Wiemy, że w czasach kiedy wszyscy są zabiegani, kiedy w natłoku zajęć ciężko jest znaleźć czas na dodatkowe obowiązki, pozyskanie wolontariuszy, osób które bezinteresownie udzielą wsparcia innym jest trudne. Liczymy jednak, że w Gminie Czechowice-Dziedzice liczącej ponad 40 tysięcy mieszkańców znajdą się osoby wrażliwe, którym los innych nie jest obojętny, którym uda się wygospodarować trochę wolnego czasu.

Dziękujemy już tym, którzy poświęcają swój czas i współpracują z Centrum Wolontariatu, ale zachęcamy również innych. Wspólną pracą, pomysłami czy wymianą doświadczenia możemy wiele zdziałać.

Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. usług
Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1B.
Anna Czyż - specjalista pracy socjalnej
Telefon 32/ 214-51-37 lub 508-069-933
mail: zu@ops.czechowice-dziedzice.pl
mail: wolontariat@ops.czechowice-dziedzice.pl
wtorki - w godzinach 10.00 - 11.00
w czwartki - w godzinach 15.00-17.00

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.