Wiadomości

  • 22 listopada 2019
  • 5 grudnia 2019
  • wyświetleń: 3654

Grudniowe spotkanie ws. zagrożeń zostało odwołane

Za nami:

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach poinformowało o odwołaniu z przyczyn niezależnych od organizatora spotkania pt. " Internet, telefon, gry - wirtualny świat NIE zawsze jest bezpieczny dla Twojego dziecka".

Spotkanie zostało odwołane!


Wykłady poprowadzą wykładowcy akademiccy: prof. dr hab. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska. Ich celem jest upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń wypływających z użytkowania nowych technologii.

Cyberświat oprócz szans i możliwości może być też źródłem niebezpieczeństw. Do takich niebezpieczeństw zaliczają się zaburzenia użytkowania Internetu, gier czy portali społecznościowych. Rzeczywistość wirtualna dla wielu młodych ludzi staje się alternatywą dla realnego świata i realnych relacji. Bardzo ważne jest wychwycenie momentu, kiedy zabawa, szukanie informacji czy czat z osobą siedzącą po drugiej stronie komputera zaczynają zastępować rozmowę i spotkanie z drugim człowiekiem.

Spotkania odbędą się w dniu 5 grudnia:
  • w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ligocie (ul. Miliardowicka 46), w godz. 16.30-18.30
  • w krypcie pod Kościołem św. Barbary w Czechowicach - Dziedzicach, w godz. 19.00-21.00


Uczestnictwo w spotkaniu jest nieodpłatne i nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Organizatorem tego wydarzenia jest Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego we współpracy z parafią p.w. św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach, Stowarzyszeniem HART oraz Szkołą Podstawową Nr 2 w Ligocie.

***

dr Anna Andrzejewska - pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP. Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz Członek Zespołu ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Inicjatorka powołanego w Senacie RP Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym. Ekspert merytoryczny w projekcie "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencja pracownika socjalnego".

Autorka książek m. in.: Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej" (2018), "Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej" (2015), "Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych" (2014), "Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego" (2014), "Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym" (2014), "Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni (2014), "Patologie moralne w sieci" (2009), "Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci" (2009), "Cyberświat - możliwości i ograniczenia" (2009), "(Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień"(2008). "Magia szklanego ekranu - zagrożenia płynące z telewizji" (2007),.

Zajmuje się edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Współtwórca wielu filmów dydaktycznych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy. Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki, psychologii, edukacji medialnej, cyberprzestrzeni, patologii społecznych.

*

dr hab., prof. APS Józef Bednarek - pedagog, dydaktyk, medioznawcza, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych. Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Członek Zespołu ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Inicjator powołanego w Senacie RP Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym. Ekspert merytoryczny w projekcie "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencja pracownika socjalnego".

Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji, m. in.: Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej" (2018), "Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej" (2015), "Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego" (2014), "Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym" (2014), "Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni (2014), "Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego" (2014), "Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli" (2010), "Przemoc i agresja w sieci - cyberbullying" (2009), "Cyberświat - możliwości i ograniczenia" (2009), "Multimedia w kształceniu" (2006), "Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych" (2005), "Media w nauczaniu" (2002).

Organizator i współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowych, na których przedstawiał referaty i komunikaty z badań. Kierownik projektów badawczych. Promotor prac magisterskich i doktorskich. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wykładowca wielu szkoleń i warsztatów. Przedmiotem zainteresowań jest świat wirtualny - jego możliwości i zagrożenia.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.