Wiadomości

  • 4 grudnia 2019
  • wyświetleń: 2850

Kompleksowe finansowanie firm - szybko i wygodnie - Alior Czechowice

Artykuł sponsorowany:

Przedsiębiorcy na każdym etapie rozwoju swojej firmy mają różne potrzeby finansowe. Poszukują środków na działalność operacyjną albo inwestycyjną, na rozszerzenie biznesu lub poprawę bieżącej płynności finansowej. Czasami chcą zrefinansować istniejący kredyt lub skonsolidować zobowiązania w innych bankach. Dopasowanie finansowania do potrzeb firmy jest często nie lada wyzwaniem. Ale nie w Alior Banku. Tu w ramach jednej procedury przedsiębiorca otrzyma kilka rodzajów finansowania do wyboru.

alior


Na pytania odpowiada Tomasz Zbijowski, doradca klienta biznesowego z placówki partnerskiej Alior Banku w Czechowicach-Dziedzicach.Na czym polega kompleksowość oferty Alior Banku w zakresie finansowania firm?

- Proponujemy przedsiębiorcom Pakiet Finansowy Biznes. W ramach jednej procedury kredytowej i jednej decyzji przedsiębiorca otrzyma aż pięć form finansowania do wyboru. Przyznaną kwotę może podzielić na kredyt obrotowy, kredyt na inwestycje, kartę kredytową, leasing i faktoring (oferowany w wybranych placówkach). Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może przeznaczyć środki na różne, dowolne potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca wybiera z pakietu tylko te formy finansowania, których potrzebuje.

Dla przedsiębiorców liczy się czas. Ile trwa procedura kredytowa?

- Decyzję kredytową klient otrzymuje w ciągu 20 minut od złożenia wniosku. Na życzenie klienta możemy do niego przyjechać, aby przedsiębiorca nie musiał tracić czasu na dojazd do banku. Środki wypłacamy na konto firmy w ciągu 24 godzin od podpisania umowy. Możemy pożyczyć środki nawet jeśli przedsiębiorca nie ma zabezpieczeń materialnych. Finansowanie zabezpiecza gwarancja Cosme lub gwarancja de minimis.

Jak dużą kwotę może pożyczyć firma?

- Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać finansowanie do 1 miliona złotych. Małe firmy mogą złożyć wniosek w placówkach partnerskich o maksymalnie 1 milion złotych, a w oddziałach do 3 milionów złotych. Średnie firmy są obsługiwane tylko w oddziałach - maksymalna kwota finansowania to
3 miliony złotych. Ostateczna decyzja o przyznaniu finansowania jest zależna od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy.

Czy wszystkie firmy mogą skorzystać z tej oferty?

- Z Pakietu Finansowego Biznes mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółki: cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne,z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, których właścicielami są osoby fizyczne. Firma musi mieć zakończony rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy.

Jakich dokumentów wymaga Alior Bank?

- Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć wniosek o finansowanie powinni przedstawić w naszej placówce ostatnią deklarację PIT 36/36L wraz z potwierdzeniem jej złożenia w Urzędzie Skarbowym (dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych, partnerskich), księgę przychodów i rozchodów lub bilans i rachunek zysków i strat, zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego.

Dziękuję za rozmowę, a klientów zapraszam do placówki partnerskiej Alior Banku w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Juliusza Słowackiego 13.