czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 8 grudnia 2019
 • 29 grudnia 2019
 • wyświetleń: 4822

VII Gminny Konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową

Szkoła Podstawowa Im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu oraz Stowarzyszenie "Przyjazny Zabrzeg" Im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ogłaszają VII Gminny Konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta.

Reklama

Cel konkursu:
 • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych,
 • pielęgnowanie zwyczajów związanych z kulturą regionu,
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,
 • kultywowanie polskiej tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • integracja członków rodziny,
 • twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu.


Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Czechowice-Dziedzice i ich rodzin.

Kategorie wiekowe:
 • uczniowie klas I-III,
 • uczniowie klas IV - V,
 • uczniowie klasy VI - VIII.


Szopka może być wykonana indywidualnie lub zbiorowo. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa i w dowolnej technice. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie - stąd rodzinny charakter szopki). Praca przypisana zostanie do kategorii wiekowej według najstarszego członka zespołu.

Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy.

Proponowane techniki realizacji: drewno, gałęzie, szyszki, tektura, papier, tkanina, mech, wosk, muszelki, kamienie, materiały ekologiczne), sznurek, guziki, wełna, masa solna, modelina, szkło, ceramika i co podpowie inwencja twórcza.Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 0,5 m x 0,5 m.

Pracę należy opatrzyć metryczką - zgodnie ze wzorem dołączonym do regulaminu - zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela / nazwisko rodziny. Uwaga: prosimy nadsyłane prace opakowywać w pudła kartonowe!

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3-5 członków - ludzi związanych z plastyką i innymi dziedzinami sztuki. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.

Jury oceni szopki w trzech kategoriach wiekowych. Bez względu na ilość twórców nagroda przyznawana jest szopce. W każdej z nich zostaną nagrodzone trzy najpiękniejsze szopki. Organizatorzy przewidują cenne nagrody. Dodatkową nagrodą będzie prezentacja zwycięskich prac podczas Orszaku Trzech Króli w Zabrzegu w dniu 6 stycznia 2020 roku. Wręczenie nagród i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie w dniu 6 stycznia 2020 roku w czasie "Orszaku Trzech Króli" na stadionie LKS Sokół Zabrzeg ok. godz. 13.

Szopki należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ul. K. Pytla 1 do dnia 3 stycznia 2020 roku do godz. 14, tel. 32 215 72 26.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dostarczenie metryczki szopki (załącznik) oraz podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna każdego uczestnika konkursu klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody rodziców na udział dziecka w konkursie oraz zgody na upublicznianie wizerunku (załącznik).

Organizator prosi o odebranie szopek do dnia 17 stycznia 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/ wyróżnień dodatkowych.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.