Wiadomości

  • 10 grudnia 2019
  • 14 grudnia 2019
  • wyświetleń: 13041

[FOTO] Biała piana w rz. Wapienica. Znamy wyniki pomiarów wody!

Mieszkańców Mazańcowic zaniepokoiła biała piana unosząca się na powierzchni wody w korycie rzeki Wapienica. Zdjęcia z drona pokazujące to zjawisko zostały wykonane we wtorek około godziny 9:00. To skutki poniedziałkowego pożaru. Do cieków wodnych przedostał się środek pianotwórczy używany w trakcie trwania akcji gaśniczej. Czy wraz z nim w wodzie jest coś jeszcze? O odpowiedź w tej sprawie zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. W piątek otrzymaliśmy wyniki pomiarów przeprowadzonych w korycie rzeki Wapienica, jak i w potoku Rudawka.

Biała piana w korycie rzeki Wapienica w Mazańcowicach - 10.12.2019


W poniedziałek o godzinie 3:45 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej otrzymał zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu zajmującego się zagospodarowaniem odpadów w Międzyrzeczu Górnym. Pożarem była objęta cała hala o powierzchni ok. 300 mkw.

Policja pod nadzorem prokuratora ustala rodzaj i ilość substancji znajdujących się w hali podczas pożaru - brak możliwości wcześniejszego ustalenia ze względu na problem z uruchomieniem serwerów w firmie (zalana część serwerowni). Wstępnie wiadomo, że płonęły m.in. różne środki chemiczne, które miały być poddane recyklingowi.

Na miejsce pożaru zadysponowano kontener z zaporami sorpcyjnymi i zastawkami z Komendy Powiatowej w Pszczynie, którymi zabezpieczono pobliskie cieki wodne. W Międzyrzeczu Górnym mimo, że minęło ponad 30 godzin od pierwszego wezwania, strażacy w dalszym ciągu prowadzą działania. Na miejscu zdarzenia znajdują się dwa zastępy gaśnicze, które dozorują pogorzelisko i dogaszają ewentualne zarzewia pożaru.

We wtorek nad ranem do naszej redakcji napłynęły wiadomości od mieszkańców Mazańcowic, których zaniepokoiła biała piana unosząca się na powierzchni wody w korycie rzeki Wapienica. Zdjęcia z drona pokazujące to zjawisko zostały wykonane około godziny 9:00 (we wtorek, 10 grudnia). O potencjalnym zagrożeniu związanym ze skażeniem wody powiadomiono dyżurnego MSK Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W rejon ulicy Spacerowej został skierowany zespół ratownictwa chemicznego. Wstępnie wiadomo, że w korycie rzeki wykryto środek pianotwórczy używany w czasie akcji gaśniczej. Jest on w pełni obojętny dla środowiska. Czy wraz ze środkiem pianotwórczym do cieków wodnych przedostały się chemikalia składowane w spalonym magazynie?

O odpowiedź w tej sprawie i kilku pobocznych, zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła Małgorzata Zielonka-Alker, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego i Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

O której godzinie zostali Państwo powiadomieni o zagrożeniu?
Informacja została przekazana około godziny 4.30


O której godzinie dotarli Państwo na miejsce zdarzenia w Międzyrzeczu Górnym?
Pracownicy inspekcji byli na miejscu około 6.20


Wiemy, że strażacy rozłożyli zapory na ciekach wodnych w okolicy płonącego zakładu, by uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Jakie działania zostały podjęte z Państwa strony w kwestii ewentualnej ochrony cieków wodnych?
Inspekcja Ochrony Środowiska w świetle obowiązujących przepisów nie może brać udziału w akcji gaśniczej, na tym etapie wszystkie czynności wykonywane są przez Straż Pożarną, także zabezpieczenie środowiska. Inspektorzy będący na miejscu mogą jedynie monitorować zanieczyszczenia i konsultować decyzje Straży jeśli zachodzi taka potrzeba, natomiast wszystkie środki techniczne do wykonywania działań mają właśnie strażacy, podejmujący wszelkie decyzje. W związku z tym, że wody popożarowe wraz z pianą gaśniczą, poprzez kanalizację deszczową, przedostały się do pobliskiego potoku, Straż założyła zastawki zapobiegające dalszemu zanieczyszczaniu wód powierzchniowych. Na polecenie WIOŚ zaczopowano wylot kanalizacji deszczowej z terenu płonącego zakładu, aby wody popożarowe nie przedostawały się już do cieku, inspektorzy pobrali także do badań próby wody (dwukrotnie w poniedziałek, raz we wtorek), które analizowane są przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oddział w Katowicach. Na teren zdarzenia inspektorzy mogli wejść dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej, za zgodą strażaków. Miało to miejsce około godziny 10.00 rano w poniedziałek. O tej też porze rozpoczęła się kontrola interwencyjna, w trakcie której między innymi zabezpieczony został monitoring wizyjny na terenie firmy. Działanie kontrolne są kontynuowane.


Czy i jak często wykonywane są pomiary zanieczyszczenia rzeki Wapienica, która przebiega przez miejscowość Mazańcowice? To pytanie w związku ze skargami mieszkańców na pianę w korycie rzeki (zdjęcia - link do galerii). Fotografie wykonane dziś około godziny 9:00 (powiadomiono PSP Bielsko-Biała). Ze wstępnych informacji przekazanych przez st. kpt. Patrycję Pokrzywę to środek pianotwórczy używany w trakcie trwania akcji gaśniczej. Okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni, że wraz ze środkiem pianotwórczym do rzeki przedostały się zanieczyszczenia z rozszczelnionych zbiorników, które uległy spaleniu.
Monitoring wód powierzchniowych prowadzony jest przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oddział w Katowicach. Na rzece Wapienicy (ujście do Iłownicy) zlokalizowany jest punkt pomiarowy Państwowego Monitoringu Środowiska. Oznaczenia zawartości substancji w tym miejscu wykonywane są raz w miesiącu. Dane dotyczące wyników są w posiadaniu z GIOŚ, poprosiliśmy o informację na ten temat jak tylko ją dostaniemy - przekażemy tą samą drogą. Podczas akcji gaśniczej zastosowano syntetyczny środek gaśniczy Fomin S3, charakteryzujący się dużą biodegradowalnością oraz pianotwórczy środek gaśniczy Pianol S3 - posiada wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, zgłoszenie o możliwym zanieczyszczenie rzeki Wapienicy bielska Delegatura WIOŚ dostała we wtorek 10 grudnia, inspektorzy dyżurni przeprowadzili oględziny terenu i pobrali próby wody do badań. Wyniki analiz będą znane za kilka dni.

Jednolita część wód powierzchniowych (jcwp) PLRW200012211289 Wapienica badana jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym badania prowadzone są cyklicznie - co 3 lata, a w przypadku identyfikacji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - corocznie. Częstotliwość badanych wskaźników jakości wody jest zróżnicowana i wynosi 1, 4, 6 lub 12 oznaczeń w roku. Reprezentatywny punkt pomiarowy do oceny stanu wód Wapienicy zlokalizowano przed jej ujściem do Iłownicy, na moście, na ul. Ligockiej w Czechowicach Dziedzicach. Ocena stanu wód Wapienicy wykonana została na podstawie badań prowadzonych w 2017 roku. Potencjał ekologiczny jcwp Wapienica, sklasyfikowano jako słaby, a stan chemiczny poniżej dobrego. W 2019 roku prowadzone są comiesięczne badania wskaźników chemicznych, które przekroczyły środowiskowe normy jakości w 2017 roku i są to: difenyloetery bromowane, rtęć, benzo(a)piren, heptachlor.

W sytuacjach nagłych, związanych z wystąpieniem nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w wyniku np. pożaru prowadzone są czynności inspekcyjne, łącznie z poborem prób w miejscu zdarzenia, celem określenia jego wpływu na środowisko”.


Dlaczego w dniu pożaru, gdy dym z płonących chemikaliów unosił się zgodnie z kierunkiem wiatru w stronę Czechowic-Dziedzic, nie wydano komunikatów ostrzegawczych dla mieszkańców potencjalnie zagrożonych terenów?
Inspekcja nie ma możliwości do wydawania komunikatów ostrzegawczych dla ludności (system CRB). Podczas trwania akcji gaśniczej PSP przeprowadziła pomiary zanieczyszczenia powietrza. Jakość powietrza w miejscu zdarzenia została zbadana także przez ambulans imisyjny WIOŚ, badania nie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych w powietrzu. Teren jest monitorowany przez inspektorów, na terenie firmy trwa kontrola.


Wyniki pomiarów próbek wody.

Zwróciliśmy się z prośbą o przesłanie wyników pobranych próbek wody. Te wpłynęły do nas w piątek popołudniu. Z dokumentacji przesłanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach jasno wynika, że do wody przedostały się szkodliwe związki chemiczne. Ustawienie zapór sorpcyjnych i zastawek znacznie zmniejszyło skażenie, jednak nie udało się go uniknąć całkowicie. Pełne wyniki pomiarów wykonanych w korycie rzeki Wapienica i potoku Rudawka.

Wyniki pomiarów w korycie rzeki Wapienica i potoku Rudawka
Wyniki pomiarów w korycie rzeki Wapienica i potoku Rudawka · fot. źródło: WIOŚ Katowice


Wyniki pomiarów w korycie rzeki Wapienica i potoku Rudawka
Wyniki pomiarów w korycie rzeki Wapienica i potoku Rudawka · fot. źródło: WIOŚ Katowice

sid / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.