Wiadomości

  • 12 grudnia 2019
  • 21 grudnia 2019
  • wyświetleń: 11310

Ruszyły prace przy budowie drugiego etapu kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęły się prace przy budowie drugiego etapu kanalizacji sanitarnej w gminie, w ramach którego, na terenie Bronowa, Ligoty i Zabrzega oraz Czechowic Południowych i w centrum miasta powstanie w sumie około 55 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej. Ruszający właśnie projekt obejmuje też modernizację sieci wodociągowej, przez przebudowę źle funkcjonujących i nieszczelnych odcinków.

II etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Czechowice-Dziedzice - 12.2019 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W symbolicznym rozpoczęciu robót wzięli udział m.in.: burmistrz Marian Błachut oraz jego zastępcy Maciej Kołoczek i Paweł Mrowiec, sołtys Bronowa Marian Derlich, sołtys Ligoty Stanisław Słowik i sołtys Zabrzega Andrzej Puskarczyk, Przewodniczący Komisji Rozwoju i Rolnictwa Razy Miejskiej - radny Krzysztof Jarczok, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. oraz wykonawców budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Prace budowlane planowane do wykonania w ramach kontraktu III będą realizowane m.in. na ulicach Legionów, Górniczej, Wierzbowej i Grabowiec w Czechowicach-Dziedzicach, Nadwiślańskiej i Południowej w Zabrzegu, Granicznej i Złocistej w Ligocie i Bronowie oraz na ulicach Żabiej, Rakowej, Bory i Koło w Ligocie. Łączna planowana długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu III, w ramach której planuje się podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej około 200 budynków mieszkalnych, to około 10 kilometrów.

W wyniku realizacji drugiego etapu regulacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie - współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności - nastąpi znaczący wzrost poziomu jej skanalizowania gminy i wzrost liczby użytkowników korzystających z systemu odprowadzenia ścieków. Z nowej infrastruktury skorzysta co najmniej 4365 mieszkańców oraz liczne obiekty użyteczności publicznej i prywatne, głównie na terenie Czechowic Południowych, w centrum miasta oraz we wspomnianych sołectwach. Ponadto, ponad 10 tysięcy osób zyska możliwość korzystania ze zmodernizowanego wodociągu. Realizacja projektu skutkować będzie istotną poprawą standardu i jakości życia mieszkańców, a także - co również niezwykle istotne - poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby i wód.

Umowa o dofinansowanie projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2" (w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) została podpisana 9 marca 2017 roku w Warszawie. Projekt, który obejmuje swym zasięgiem miasto i sołectwa jest drugą tak poważną inwestycją służącą poprawie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i stanowi ciąg dalszy działań zrealizowanych w ramach pierwszego etapu projektu, współfinansowanego przez UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji na obszarach nieskanalizowanych i przyłączenie nowych użytkowników, zabudowę na terenie oczyszczalni ścieków agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego, wytwarzającego energię elektryczną z energii cieplnej pochodzącej ze spalania biogazu (w celu podniesienia efektywności energetycznej oczyszczalni - produkowana energia wykorzystana będzie na pokrycie zapotrzebowania na energię obiektów oczyszczalni), budowę garażu dla specjalistycznych pojazdów obsługujących system odprowadzania ścieków oraz zakup sprzętu. W sumie wybudowane zostanie około 55 kilometrów sieci kanalizacyjnej, a ponadto projekt obejmuje modernizację sieci wodociągowej przez przebudowę źle funkcjonujących i nieszczelnych odcinków (co pozwoli ograniczyć straty wody w sieci i poprawi niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę w gminie) oraz zakup sprzętu do diagnostyki nieszczelności na sieci. Zmodernizowanych zostanie także około 24,8 kilometra wodociągów. Szacowany koszt całej inwestycji wynosi około 106,3 miliona złotych, a planowana wartość dofinansowania to około 53,7 miliona złotych.

Przypomnijmy, że w wyniku realizacji pierwszego etapu regulacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 124,3 kilometra (wraz z 32 przepompowniami i 7,5 kilometrami zmodernizowanej sieci wodociągowej) oraz zmodernizowana i rozbudowana miejska oczyszczalnia ścieków, a do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączono ponad 11 tysięcy osób, czyli ponad 1/4 ludności całej gminy! Inwestycja o wartości ponad 187,2 mln złotych otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 104,7 miliona złotych.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.