Wiadomości

  • 17 grudnia 2019
  • 26 grudnia 2019
  • wyświetleń: 9980

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty jednogłośnie!

Na ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2020. Planowane wydatki budżetu po raz pierwszy w historii gminy przekroczą ćwierć miliarda złotych.

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty jednogłośnie!
Budżet gminy na 2020 rok przyjęty jednogłośnie! · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 235.491.377,25 złotego, w tym dochody bieżące 226.531.178,80 złotego i dochody majątkowe 8.960.198,45 zł.

Wydatki budżetu w przyszłym roku powinny się zamknąć w kwocie 251.731.224,05 złotego, w tym wydatki bieżące 219.322.142,53 złotego i wydatki majątkowe 32.409.081,52 złotego. Planowany deficyt to 16.239.846,80 złotego i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Przychody budżetu gminy mają wynieść łącznie 19 milionów złotych, a rozchody 2.760.153,20 złotego (w tym pożyczki 419.096,20 zł i kredyty 2.341.057 zł). Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 1.817.371,53 złotego, w tym rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (670.000 zł), zadania jednostek pomocniczych (242.371,53 zł) oraz wydatki bieżące oświaty (905 tysięcy złotych).

Budżet został przyjęty jednogłośnie - za przyjęciem uchwały budżetowej głosowali wszyscy radni i radne z wszystkich klubów.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.