czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 5 lutego 2020
  • 8 lutego 2020
  • wyświetleń: 8695

Ciepło systemowe dla domów jednorodzinnych?

Mieszkaniec skierował w liście do burmistrza Czechowic-Dziedzic pytanie o możliwość przyłączenia domków jednorodzinnych do ciepłociągu. Byłoby to ekologiczną alternatywą dla węgla.

Elektociepłownia w Czechowicach-Dziedzicach
Elektociepłownia w Czechowicach-Dziedzicach · fot. czecho.pl


- Moje pytanie dotyczy ciepłociągu. Mieszkam ok. 500 metrów od ciepłowni w Czechowicach Południowych. Jest to okolica, gdzie powstaje coraz więcej domów jednorodzinnych. Moim zdaniem wiele tych domów chętnie podłączyłoby się do ciepłociągu, zamiast inwestować w drogi gaz. Oczywiście trzeba by przeprowadzić ankietę, czy mieszkańcy są za takim sposobem ogrzewania swoich domów. Chciałbym tylko dowiedzieć się czy taka alternatywa istnieje i czy gmina rozważała taką inwestycję? Nie wiem jak jest kosztowne takie rozwiązanie i jak wielka to inwestycja, ale z moich obserwacji wynika, że większość domów i tak opalana jest węglem - pisze mieszkaniec.

Poniżej publikujemy odpowiedź burmistrza:

Szanowny Panie,

Na wstępie dziękuję za zwrócenie uwagi na ważną społecznie kwestię walki z niską emisją oraz powiązany z nią temat ewentualnego korzystania przez właścicieli domów jednorodzinnych z ciepła systemowego. Z informacji przekazanej mi przez nasze Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. wynika, że przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenie Czechowic-Dziedzic Południowych z technicznego punktu widzenia byłoby możliwe. Należy przy tym pamiętać, że podłączenie do systemu ciepłowniczego istniejących jak i nowopowstających obiektów ma charakter indywidualnych decyzji właścicieli tych obiektów, z zastrzeżeniem art. 7b ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) mówiącym o obowiązku przyłączania się do sieci ciepłowniczej w momencie, gdy jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione i gdy spełnione są określone w tym przepisie warunki.

PIM informuje również, że każda potencjalna inwestycja związana z podłączeniem do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców jest poddawana wnikliwej analizie pod kątem możliwości technicznych i ekonomicznych. PIM uwzględnia przy tym efektywność inwestycji oraz jak najmniejszy koszt jej realizacji, w tym również koszt pozyskania źródeł finansowania, tak aby nie wpłynęło to na nadmierny wzrost taryf dla mieszkańców naszej gminy.

Doświadczenia czechowickiego PIM pokazują, że przy rosnących kosztach budowy przyłączy i węzłów cieplnych (materiały i robocizna) oraz przy niewielkim zapotrzebowaniu mocy cieplnej, podłączanie indywidualnego budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej waha się obecnie na granicy opłacalności.

Tym niemniej jednak, na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w zakładce "Ciepło" "Dokumenty do pobrania", mieszkańcy mogą pobrać i wypełnić "Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej". Po jego złożeniu sprawdzane są uwarunkowania techniczne i ekonomiczne związane z możliwością przyłączenia danej nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Następnie, w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku, PIM przedstawia wnioskodawcy pisemne stanowisko w tej sprawie. Co istotne dla wnioskodawcy, złożenie zapytania o możliwość przyłączenia jest bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych i prawnych z tym związanych. Do czasu podpisania umowy przyłączeniowej, w dowolnym momencie wnioskodawca może zrezygnować z przyłączenia swojego obiektu do sieci ciepłowniczej, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Na koniec pragnę jeszcze zwrócić uwagę, że przytoczona przez Pana obiegowa opinia, jakoby ogrzewanie domu jednorodzinnego kotłem gazowym było bardzo drogie, jest co najmniej mocno dyskusyjna. Przy rosnących cenach węgla dobrej jakości oraz zakazie palenia tańszymi mułami i mułoflotami, ogrzewanie domu jednorodzinnego gazem stało się konkurencyjne cenowo, i to nawet bez względu na stopień energooszczędności danego budynku. Oczywiście, im wyższy stopień energooszczędności budynku (dobre ocieplenie ścian i dachu, nowoczesna stolarka okienna i system wentylacji), tym ogrzewanie gazem, pozwalające szybko i precyzyjnie regulować temperaturę, staje się bardziej opłacalne.

Z wyrazami szacunku, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut

ar / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.