Wiadomości

  • 18 lutego 2020
  • 29 lutego 2020
  • wyświetleń: 14121

Chcesz wymienić kopciucha na kocioł gazowy? Złóż wniosek o dotację

Do 30 kwietnia prowadzony będzie kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację źródła ciepła w roku 2020 w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021".

Wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, pokój 405 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.

W programie wziąć mogą udział jedynie właściciele budynków jednorodzinnych, chcący zlikwidować nieekologiczny kocioł węglowy i zastąpić go kotłem gazowym.

Wysokość dofinansowania do wymiany kotłów będzie wynosić 60% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 6 000 zł.

Urząd przypomina, że wypłata kwoty dotacji nastąpi pod warunkiem przyznania Gminie Czechowice-Dziedzice dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania.

Dofinansowaniu podlegać będą inwestycje zrealizowane po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a Inwestorem.

Warunkiem udziału w programie jest:
  • złożenie wniosku o udzielenie dotacji, na wymianę nieekologicznego kotła opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy kondensacyjny,
  • posiadanie prawa własności lub współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego (konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli w odniesieniu do osoby ubiegającej się o udział w Programie), w którym istnieje źródło ciepła opalanego paliwem stałym, przewidzianego do likwidacji,
  • posiadanie funkcjonującego, nieekologicznego źródła ciepła, przeznaczonego do likwidacji zgodnie z zasadami Programu,
  • złożenie oświadczenia o możliwości opłacenia całości kosztów inwestycji.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Jana Pawła II 1, pokój 405 - osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 32 214 71 09 lub 32 214 71 69.


Załączniki są do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.