Wiadomości

  • 5 marca 2020
  • 6 marca 2020
  • wyświetleń: 2432

Azbest znika z Czechowic-Dziedzic. Zutylizowano już 1700 ton

Blisko 1700 ton azbestu odebrano w Gminie Czechowice-Dziedzice od właścicieli domów jednorodzinnych oraz z zabudowy wielorodzinnej od 2003 roku - informuje czechowicki magistrat. Wszelkie zawierające azbest wyroby muszą zostać usunięte z naszego otoczenia do końca 2032 roku.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przypomina, że właściciele budynków, na których nadal znajdują się wyroby azbestowe, mają obowiązek złożenia pisemnej informacji na ten temat.

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska. Stanowiący połączenie włóknistych minerałów azbesty stał się bardzo popularnym w minionym stuleciu materiałem, używanym jako pokrycie dachowe, czy elewacyjne. Zadecydowały o tym takie zalety jak: odporność na wysokie temperatury, wysoka elastyczność i brak przewodzenia prądu elektrycznego. Dopiero temperatura powyżej 700 stopni Celsjusza powoduje całkowite odparowanie wody i nieodwracalne zniszczenie włókien azbestowych. Te cechy oraz łatwe łączenie się azbestu z różnymi lepiszczami wpłynęły na ogromną skalę wykorzystania azbestu nie tylko w budownictwie, ale również w wielu innych dziedzinach gospodarki, przemyśle i wyrobach codziennego użytku.

Pierwsze ograniczenia dotyczące użytkowania azbestu w Europie Zachodniej zostały wprowadzone w roku 1986. W Polsce uznano odpady azbestowe jako niebezpieczne w roku 1993, natomiast zakaz stosowania azbestu w budownictwie wprowadzony został w roku 1997.

W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Jego realizację przewidziano na lata 2003-2032. Celem programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

W ramach realizacji programu Gmina Czechowice-Dziedzice od 2003 roku odebrała i przekazała do dalszej utylizacji 1 149 ton odpadów azbestowych z domów jednorodzinnych i budynków gospodarskich, zaś 548 ton azbestu usunięto z zabudowy wielorodzinnej.

Zgodnie z tym programem niektóre wyroby zawierające azbest można posiadać i wykorzystywać do 31 grudnia 2032 r. Należą do nich na przykład cementowo-azbestowe (eternitowe) płyty faliste do pokryć dachowych, czy układane w "karo" płytki elewacyjne. Warunkiem ich stosowania do końca 2032 roku jest nieuszkodzony stan oraz solidne zamocowanie.

Ze względu na fakt, że uszkodzenia takich płyt mogą skutkować uwalnianiem się szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego włókien azbestowych, zaleca się sukcesywne usuwanie pozostałego jeszcze na budynkach eternitu.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przypomina, że to na właścicielu, zarządcy, użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o nich i miejscu ich wykorzystania. Tę informacje podmioty przekazują bezpośrednio Marszałkowi Województwa. Natomiast osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, informację o wyrobach zawierających azbest składają burmistrzowi (w załączeniu druk informacji).

W ciągu roku do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach wpływa około 30 takich informacji. Odpady azbestowe są na bieżąco odbierane od mieszkańców na podstawie umowy z wybranym wykonawcą. Za ich odebranie i utylizację płaci gmina.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.