Wiadomości

  • 9 marca 2020
  • 12 marca 2020
  • wyświetleń: 4813

Wzmożone działania prewencyjne w pociągach i na dworcach PKP

W związku z epidemią koronawirusa odpowiednie procedury prewencyjne zostały wdrożone wśród pracowników Kolei Śląskich i Grupy PKP. Automatyczne otwieranie drzwi, specjalne ankiety - Karty Pasażera, wzmożone prace w zakresie czystości i bezpieczeństwa - m.in. kontrole Straży Ochrony Kolei w pociągach w zakresie stanu zdrowia - to część z działań wprowadzanych na kolei w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Co ważne, koleje nie planują obecnie odwoływania kursów.

Koleje Śląskie
Wzmożone działania prewencyjne z powodu koronawirusa w pociągach Kolei Śląskich


Koleje Śląskie z początkiem marca wdrożyły dodatkowe procedury dla pracowników i wprowadziły wzmożone działania w zakresie czyszczenia pojazdów. Pracownicy drużyn pokładowych i kas są wyposażeni w indywidualne apteczki, które zostały zaopatrzone w podstawowe środki bezpieczeństwa. Wnętrza pojazdów są czyszczone zarówno z użyciem detergentów, jak i pary - czyli z wykorzystaniem dwóch różnych środków skutecznie zwalczających Koronawirusa. Teraz do tych działań dołączają dodatkowe środki ostrożności:

Automatyczne otwieranie drzwi

Aby zminimalizować liczbę elementów, które są dotykane przez dużą liczbę osób, od 13 marca wprowadzamy automatyczne otwieranie drzwi. Oznacza to, że podczas wymiany podróżnych na stacjach nie będzie już konieczności naciskania przycisku otwierającego drzwi. Zostaną one otwarte zdalnie przez maszynistę. W związku z powyższym prosimy jednocześnie o zachowanie ostrożności przez osoby podróżujące pociągami - np. nieopieranie się o drzwi i zachowanie bezpiecznej odległości podczas ich otwierania.

Karty Podróżnych i kontrole w pociągach przygranicznych

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Transportu Kolejowego prosimy osoby podróżujące pociągami przygranicznymi o uzupełnianie Kart Podróżnych. Jest to ankieta, która w sytuacji zagrożenia pozwala zidentyfikować osoby podróżujące danymi pociągiem i przekazać im odpowiednie wytyczne. Ankiety takie można odebrać w kasach Kolei Śląskich oraz u drużyn pokładowych, można ją pobrać również bezpośrednio z naszej strony internetowej. Uzupełnioną ankietę należy przekazać obsłudze pociągu.

To bardzo ważne, aby poszczególni podróżni uzupełniali ankiety, które pozwalają w przypadku wystąpienia ryzyka zarażenia na szybkie dotarcie do osób potencjalnie narażonych na takie niebezpieczeństwo.

Jednocześnie z wprowadzeniem Kart Podróżnych w pociągach przygranicznych możliwe są również kontrole Straży Ochrony Kolei w pociągach w zakresie stanu zdrowia pacjentów. W przypadku połączeń Kolei Śląskich dotyczy to przede wszystkim pociągów do Bohumina w Czechach oraz kursów do Zwardonia i Cieszyna.

Bilety kupujmy elektronicznie

Bilety Kolei Śląskich można zakupić m.in. przez stronę internetową czy mobilną aplikację sprzedażową e-KŚ. Oferta KŚ jest również dostępna w takich aplikacjach jak SkyCash czy ePodróżnik.

Aby skorzystać z takiej możliwości wystarczy zajrzeć np. na stronę internetową kolei do zakładki "kup bilet" i sprawdzić możliwości "przez internet" lub "przez telefon". Tak zakupionego biletu nie trzeba w żaden sposób drukować, wystarczy podczas kontroli pokazać na ekranie swojego urządzenia kod wygenerowany podczas zakupu. Zakup biletów kanałami mobilnymi to szybki i wygodny sposób, a w obecnej sytuacji - również bezpieczny. Zmniejszamy w ten sposób kontakt z pieniędzmi, które mogą być nośnikiem wirusów i bakterii, unikamy też konieczności stania w kolejce do kasy.

Dodatkowe działania w zakresie czystości i bezpieczeństwa

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Koleje Śląskie wprowadziły też wzmożone działania w zakresie czyszczenia pojazdów. Podejmowane są również dodatkowe kroki w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości detergentów w tym np. odpowiednich ilości mydła w toaletach pociągów. Specjalne procedury zostały też wprowadzone w obrębie samej firmy. W spółce został utworzony specjalny sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje doniesienia o sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19. Spółka stale sprawdza też sytuacje w pociągach, analizując np. zapełnienie poszczególnych składów. Wprowadza również dodatkowe środki bezpieczeństwa wśród pracowników.

Zawsze zgłaszaj złe samopoczucie obsłudze pociągu

Przypominamy, że zawsze w przypadku pogorszenia samopoczucia - wśród współpasażerów czy też u nas samych - warto zgłaszać się do obsługi pociągu. Można to zrobić osobiście, ale również poprzez specjalne przyciski bezpieczeństwa, które pozwalają na bezpośrednie połączenie się z kabiną maszynisty.

Drużyny pokładowe są poinstruowane, by zwracać szczególną uwagę na samopoczucie podróżnych i w razie konieczności wzywać odpowiednie służby ratunkowe. Przyjazd np. pogotowia ratunkowego jest wówczas realizowany bezpośrednio do osoby w pociągu. Pracownicy są również przygotowani na to, żeby zadbać o bezpieczeństwo potencjalnie chorej osoby i innych podróżnych, np. poprzez odizolowanie w miarę możliwości takiego pasażera.

pszczyna,pless,dworzec,terazwpszczynie,lovepless,lovesilesia,fotodnia,instagram
Dworzec kolejowy w Pszczynie


W spółkach Grupy PKP opracowane zostały specjalne wytyczne w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2). Określone zostały w nich zasady postępowania m.in. dla dyżurnych ruchu, drużyn konduktorskich, kasjerów biletowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta, ochrony dworców oraz służb sprzątających i obsługi technicznej. W wytycznych ujęto także informacje o ścieżkach raportowania w przypadku stwierdzenia przebywania pociągach i obiektach kolejowych osób z podejrzeniem zakażenia wirusem. Wszystkie prowadzone działania są zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zachowania w sytuacji występowania możliwości zakażeń koronawirusem.

Administratorzy dworców otrzymali dyspozycje, by w miarę możliwości wytypować w obiektach miejsca, w których mogłyby przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronowirusem do czasu przybycia służb medycznych. Obecnie takie pomieszczenia znajdują się na około 50 dworcach w kraju.

Na dworcach i przystankach położonych w strefach przygranicznych oraz na wybranych dworcach w całym kraju umieszczone zostały plakaty i ulotki informacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące zasad postępowania w przypadku stwierdzenia objawów zachorowania. Podobne informacje są umieszczone także w pociągach międzynarodowych oraz docierających do portu lotniczego. Plakaty przygotowane przez służby sanitarne umieszczono także na przystankach PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, a w części składów SKM wyświetlany jest spot informacyjny Ministerstwa Zdrowia. Apteczki znajdujące się w pociągach i na dworcach sukcesywnie będą doposażane w maseczki ochronne.

W przypadku stwierdzenia u pasażerów i innych osób przebywających na dworcach objawów wirusa lub zgłoszenia się podróżnych informujących o złym samopoczuciu pracownicy ochrony powiadomią odpowiednie służby i wskażą tym osobom miejsca oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego. W przypadku zaobserwowania przez obsługę pociągu osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem bądź zgłoszenia się takiej osoby do konduktora wytyczne określają m.in. tryb powiadamiania służb ratowniczych i ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd służbom ratowniczym w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko kontaktu podróżnego z podejrzeniem zakażenia wirusem z innymi osobami przebywającymi w pociągu i na stacji.

Nad bezpieczeństwem podróżnych przez całą dobę czuwają pracownicy Centrum Wsparcia Klienta oraz Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych.

Pracownicy PKP Intercity od 10 marca we wszystkich pociągach kursujących w relacjach międzynarodowych do Polski dystrybuują i zbierają od pasażerów karty lokalizacji w formie ankiety, sporządzonej w języku polskim i angielskim, o czym podróżni są informowani w formie komunikatów wygłaszanych przez nagłośnienie znajdujące się na wyposażeniu pociągu. Ankieta ta jest również dostępna w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów w komunikacji międzynarodowej. Ponadto przy kasach biletowych, znajdujących się na stacjach przygranicznych, zamieszczone zostały informacje Głównego Inspektora Sanitarnego. Z kartą można zapoznać się oraz ją pobrać ze strony intercity.pl.

W międzynarodowych pociągach wjeżdżających do Polski funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei rozpoczęli kontrolę temperatury pasażerów. Procedura odbywa się przy współpracy z przewoźnikami oraz zarządcą infrastruktury. Kontrola temperatury prowadzona u pasażerów nie powoduje obecnie zmian w kursowaniu pociągów. Wprowadzone czynności mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Przed podróżą koleją warto zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej informacji o tym, jakie są objawy koronawirusa i jak prawidłowo dbać o higienę, by zapobiegać zakażeniom można znaleźć na stronach:

http://www.gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/Link otwiera się w nowym oknie
http://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

ar / czecho.pl

źródło: Koleje Śląskie, PKP Intercity

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus" podaj