Wiadomości

 • 27 marca 2020
 • 29 marca 2020
 • wyświetleń: 9095

Gmina zaciągnie 19 milionów złotych kredytu

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej która odbyła się we wtorek, 24 marca czechowiccy samorządowcy przegłosowali zaciągnięcie przez gminę Czechowice-Dziedzice 19 milionów złotych kredytu. Pieniądze z pożyczki, która ma być spłacana w latach 2021-2031, ma być przeznaczona na pokrycie deficytu w budżecie gminy.

- Deficyt w budżecie Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2020 został zaplanowany i uchwalony w uchwale budżetowej, przyjętej przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach 17 grudnia 2019 r. W przywołanej uchwale Rada Miejska upoważniła burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 - wyjaśnia Urząd Miejski.

Podjęta 24 marca uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego to konsekwencja tamtej decyzji, stanowiąca formalne upoważnienie burmistrza do rozpoczęcia procedury zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

- Ostatnie lata są w Czechowicach-Dziedzicach rekordowe jeśli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych. Są to głównie zadania realizowane przy znacznym udziale środków zewnętrznych - unijnych bądź krajowych. Zarówno realizacja jednych, jak i drugich wymaga zabezpieczenia przez gminę odpowiedniej wysokości środków na tak zwany wkład własny - informuje czechowicki magistrat.

Czechowicki Urząd Miejski przekazał nam również informacje o poszczególnych inwestycjach dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które będą mogły być realizowane w tym roku dzięki kredytowi. Są to:
 • Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1
 • Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach, Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2
 • Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru
 • Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach
 • Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach
 • Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR
 • Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach


- Gmina Czechowice-Dziedzice od lat partycypuje również w realizacji zadań na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie Czechowic-Dziedzic, udzielając wsparcia finansowego Powiatowi Bielskiemu. Przykłady to m. im. modernizacja i przebudowa ulic: Traugutta, Bronowskiej i Czyża w latach minionych, czy też przebudowa ulicy Prusa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Prusa i Barlickiego w roku bieżącym. Jednocześnie realizowanych jest wiele innych, mniejszych i większych zadań inwestycyjnych, które są ważne i potrzebne społecznie - podkreśla czechowicki Urząd Miejski.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.