Wiadomości

  • 7 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 2946

PFRON uruchomił program dla osób z niepełnosprawnościami

PFRON uruchomił program dla osób z niepełnosprawnościami "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc będzie polegała na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Kwota wsparcia to 500 zł miesięcznie na jedną osobę z niepełnosprawnością. Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące.

Adresatami wsparcia są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, podopieczni placówek rehabilitacyjnych, uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne, pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Realizatorem programu są Samorządy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie będą składane wnioski i podejmowane decyzje o przyznaniu świadczenia w ramach programu PFRON.
Wnioski można składać przez system SOW. https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Więcej informacji na stronie Funduszu: http://www.pfron.org.pl - zakładka "O Funduszu - Programy i zadania PFRON-Programy realizowane obecnie", program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

mp / czecho.pl

źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.