Wiadomości

  • 24 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 2211

Prawnik pomoże Ci w tych 3 życiowych sytuacjach

Materiał partnera:

W ciągu swojego życia człowiek niejednokrotnie staje przed koniecznością podjęcia kroków prawnych, które mogą zaważyć na jego dalszych losach. W takich sytuacjach pomaga prawnik - specjalista poszukujący najlepszych i najkorzystniejszych rozwiązań prawnego problemu swojego klienta.

1. Adwokat - specjalista prawa pracy
2. Prawnik w sprawach karnych i karno-skarbowych

Zadaniem adwokata jest doradzanie klientowi i tworzenie dokumentacji prawnej, a jeśli to konieczne, również reprezentacja przed sądem lub urzędem państwowym. Prawnik jest więc pełnomocnikiem swojego klienta w kontaktach ze stroną przeciwną.

Adwokat - specjalista prawa pracyPrawo pracy to dziedzina prawa, która reguluje stosunki między pracodawcą a jego pracownikiem. Określa obowiązki i prawa obu stron oraz normy, jakie powinny obowiązywać w kontaktach służbowych. Na tym polu powstaje jednak wiele sporów i niejasnych sytuacji, w których nieodzowna jest pomoc prawnika, specjalisty prawa pracy. Najprostsze problemy rozwiązywane są zwykle na poziomie działów kadrowo-płacowych, jednak z trudniejszymi przypadkami, wymagającymi zagłębienia się w meandry przepisów, pracodawcy zwracają się do prawników. Kancelaria adwokacka, która specjalizuje się w prawie pracy, pomaga konstruować umowy, sprawdza poprawność już zawartych kontraktów, rozwiązuje problemy związane z respektowaniem przepisów prawa przez obie strony stosunku pracy oraz reprezentuje swoich klientów w trakcie rozpraw w sądzie pracy.

Prawnik w sprawach karnych i karnych skarbowychPomoc prawnika wydaje się być nieodzowna w przypadku problemów z prawem karnym lub karnym skarbowym. O ile w drugim przypadku w stosunkowo prostych sprawach można poradzić sobie samemu, o tyle w pierwszym sięgnięcie po pomoc adwokata z Katowic jest koniecznością. Za niektóre przestępstwa opisane w kodeksie karnym grożą dotkliwe konsekwencje, z których najcięższą jest obecnie dożywotnie pozbawienie wolności. Adwokat w procesie karnym nie tylko broni swojego klienta, ale również walczy o jak najniższy wymiar kary, jeśli ten zostanie uznany za winnego zarzucanych mu czynów.

Nieco inny charakter ma reprezentacja w sprawach karnych skarbowych. Dotyczą one wykroczeń i przestępstw, których dopuszczają się osoby fizyczne i prawne względem finansowej działalności państwa. Rola prawnika z Katowic często ogranicza się do sporządzania pism i reprezentacji interesów klienta w kontaktach z urzędami lub izbami skarbowymi. Odpowiada on również za obronę klienta przed sądami w sprawach karnych skarbowych i takie prowadzenie sprawy, którego celem jest nałożenie na klienta jak najmniejszej kary.