Wiadomości

  • 24 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 9957

Wybory prezydenckie: decyzja o nieprzekazaniu danych ze spisu wyborców

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nie ma wątpliwości, że w działaniach związanych z majowymi wyborami samorząd lokalny będzie mówił jednym głosem. Będzie nim rozsądek i odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców w szerokim tego słowa znaczeniu.

- Moment, w którym jesteśmy pokazuje, jak ważna jest współpraca samorządów lokalnych w ramach samorządowych stowarzyszeń i związków. Właściwie każdego dnia odbywają się rozmowy, w trakcie których samorządowcy w całej Polsce wypracowują wspólne stanowiska w najważniejszych kwestiach - powiedział Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Prezes Związku Miast Polskich, były wieloletni prezydent Gliwic podczas posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w formie wideokonferencji, które odbyło się 24 kwietnia.

Zygmunt Frankiewicz zwrócił uwagę, że taką jedność widać między innymi w opiniach samorządów lokalnych w zakresie wczorajszego wniosku Poczty Polskiej SA dotyczącego udostępnienia danych ze spisu wyborców, na potrzeby organizacji wyborów korespondencyjnych na Prezydenta RP. Opinie te są pokłosiem prawnych analiz aktualnych przepisów, ale są też wyrazem troski o bezpieczeństwo danych osobowych mieszkańców, podkreślił Senator RP.

- Pamiętajmy, że w tym przypadku za udostępnienie danych osobowych bez podstawy prawnej grozi sankcja karna "liczona" w latach więzienia. W nowelizacji tzw. ustawy o COVID-19 nie ma takiej podstawy - powiedział Zygmunt Frankiewicz.

Senator RP odniósł się też do stanowiska Polskiego Towarzystwa Epidemiologów w sprawie wyborów korespondencyjnych. Jego treść wyraźnie wskazuje, że nie jest możliwe w trakcie ich przeprowadzenia zapewnienie ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2, a więc wiąże się z ryzykiem wzrostu liczby osób zarażonych. Przemawiają też za tym względy czysto techniczne związane m.in. z rozdystrybuowaniem pakietów wyborczych, co sygnalizowały w ostatnim czasie samorządy lokalne.

- Musimy wykazać się rozsądkiem i odpowiedzialnością w tym zakresie. Nie możemy ulegać naciskom. Do urzędów docierają wnioski mieszkańców, w których nie wyrażają oni zgody na przekazanie ich danych osobowych Poczcie Polskiej. Nie możemy tego lekceważyć - podkreślił Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Zarząd Związku w wyniku dyskusji podjął jednogłośnie decyzję o wystosowaniu do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w woj. śląskim komunikatu w sprawie nieprzekazania Poczcie Polskiej SA danych ze spisu wyborców, na potrzeby organizacji wyborów korespondencyjnych na Prezydenta RP (komunikat został wystosowany 24.04).

Z dostępnych Zarządowi opinii prawnych jednoznacznie wynika brak podstaw prawnych do podjęcia takich działań. Nie została bowiem zakończona ścieżka legislacyjna dotycząca ustawy wprowadzającej wybory korespondencyjne. Co więcej, udostępnienie tych danych może narazić organy wykonawcze gmin na poważne sankcje prawne. Komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest zbieżny ze stanowiskami w tej sprawie innych organizacji samorządowych, w tym stanowiskiem Związku Miast Polskich.

Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, prezydent Rybnika stwierdził, że wszystkie kwestie związane z organizacją majowych wyborów rodzą istotne wątpliwości, a w praktyce mogą doprowadzić do wzrostu zachorowań. Dodał jednak, że najbardziej frustruje w tej sytuacji coś innego: - W obliczu problemów i wyzwań wynikających z epidemii, samorządy lokalne tak wiele uwagi muszą poświęcać na sprawy, które już dawno powinny zostać przeniesione w czasie - powiedział Piotr Kuczera podsumowując: - Chcemy zajmować się wsparciem mieszkańców, przedsiębiorców i służby zdrowia w walce z koronawirusem. Tymczasem musimy analizować opinie prawne związane z tym, czy działania w zakresie majowych wyborów podejmowane przez organy centralne są zgodne z przepisami.

BM / czecho.pl

źródło: Śląski Związek Gmin i Powiatów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Wybory prezydenckie 2020" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Wybory prezydenckie 2020

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Wybory prezydenckie 2020" podaj