czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 6 maja 2020
  • wyświetleń: 3273

Dotacje na modernizację źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że w dniach od 5 maja do 30 czerwca 2020 roku, prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację źródła ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2020.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, które chcą zlikwidować niskosprawne i nieekologiczne węglowe źródło ciepła i zastąpić go kotłem gazowym, lub grzewczym urządzeniem elektrycznym.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, w godzinach pracy Urzędu.

Wysokość dofinansowania do wymiany kotła lub pieców będzie wynosić 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000 zł.

Dofinansowaniu podlegać będą inwestycje zrealizowane po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a inwestorem.

Warunkiem otrzymania dotacji jest:
  • złożenie wniosku o udzielenie dotacji, na wymianę nieekologicznego kotła, lub pieca opalanego paliwem stałym, na kocioł gazowy, z zamkniętą komorą spalania lub na grzewcze urządzenie elektryczne,
  • posiadanie prawa własności lub współwłasności lokalu mieszkalnego (konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli w odniesieniu do osoby składającej wniosek), w którym istnieje źródło ciepła opalanego paliwem stałym, przewidzianego do likwidacji,
  • posiadanie funkcjonującego, nieekologicznego źródła ciepła, przeznaczonego do likwidacji ,
  • złożenie oświadczenia o możliwości opłacenia całości kosztów inwestycji.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Jana Pawła II 1, telefonicznie pod nr tel. 32 214 71 09 lub 32 214 71 69.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.