czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 18 maja 2020
  • wyświetleń: 1387

Pomimo zamknięcia "Zatoka" dostarcza paczki potrzebującym

Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu "Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice" współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wsparcie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług, które pozwalają zminimalizować deficyty, dysfunkcje oraz pomagają w przezwyciężaniu problemów.

Pomimo zamknięcia"Zatoka" dostarcza paczki do potrzebujących
Pomimo zamknięcia"Zatoka" dostarcza paczki do potrzebujących · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Do tej pory uczestnicy projektu mogli skorzystać ze wsparcia specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, neurologii, logopedii, pracy socjalnej, asystentury rodzin oraz mediacji rodzinnych. Mogli również skorzystać z pomocy personelu placówki wsparcia.

Obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowana przez COVID 19 doprowadziła do wielu ograniczeń. W okresie trwania epidemii, bezpośrednie wizyty asystentów rodziny w miejscu zamieszkania rodzin, zgodnie z zaleceniami ministerstwa zostały wstrzymane. Asystenci rodzin pozostają natomiast w stałym kontakcie telefonicznym oraz online poprzez dostępne komunikatory społeczne, z tymi rodzinami, które posiadają takie możliwości i wyraziły zgodę na tę formę kontaktu. Asystenci rodziny udzielają stosownego poradnictwa oraz edukacji w zakresie niezbędnego zabezpieczenia się rodzin i ich dzieci w okresie epidemii. Ponadto, stosując wymagane zabezpieczenia w środki ochrony, odbywają indywidualne spotkania ze stronami. Systematycznie monitorują sytuację rodzin również poprzez kontakt z przedstawicielami innych instytucji, jak np. szkoła lub kurator.

W sytuacjach interwencyjnych, gotowi są także świadczyć wsparcie w miejscu zamieszkania rodzin. Pomimo okresu epidemii oraz istniejących ograniczeń, nowe rodziny wymagające pomocy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, obejmowane są wsparciem asystentów rodziny.

Niektóre z działań prowadzonych w ramach projektu czasowo zostały zawieszone. Wstrzymano prowadzenie konsultacji neurologicznych, mediacje rodzinne oraz grupę wsparcia. Ze względu na ogromne zainteresowanie, uruchomione zostały telefoniczne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne. W tym celu dla osób, które maja potrzebę skorzystania z tej formy terapii udostępniono dwa nr telefonów 512 040 661, 512 040 670.

Od maja rozpoczęto również terapie logopedyczną, która prowadzona jest w formie online za pomocą dostępnych komunikatorów (np. Skype, Messenger, itp.)

Świetlica "Zatoka", która zawiesiła swoją działalność od dnia 12 marca 2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 51/20 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 12 marca 2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego, klubie integracji społecznej i domu dziennego pobytu działających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, również podejmuje działania na rzecz dzieci.

Pomimo ograniczonych możliwości wspierania wychowanków i ich rodzin, wychowawcy świetlicy na bieżąco umieszczają wpisy na facebookowym funpage’u z propozycjami spędzania wolnego czasu, linkami do ciekawych wpisów, wydarzeń, organizują konkursy, które będą rozstrzygnięte po powrocie do placówki. Umieszczają także posty informacyjne na temat obowiązku przestrzegania zasad ustalonych na czas epidemii. Ponadto, odbywają się rozmowy telefoniczne, rozmowy on-line za pomocą dostępnych komunikatorów, udzielana jest pomoc w odrabianiu zadań domowych.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.