czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 25 maja 2020
  • wyświetleń: 6599

ZSTiL: uczniowie jednej z klas nie zdali egzaminu. Stanowisko OKE

W miniony czwartek, 21 maja w artykule "ZSTiL: uczniowie jednej z klas nie zdali egzaminu. Poseł interweniuje" poinformowaliśmy o problemie uczniów jednej z klas czechowickiej "Resortówki", który miał polegać na niezrozumieniu nowych wytycznych w egzaminie zawodowym. Do naszej redakcji dotarło stanowisko Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w tej sprawie.

Stanowisko OKE ws. problemu uczniów jednej z klas ZSTiL

Uprzejmie informuję, że zdający z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji E.19 "Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych", w sesji styczeń-luty 2020, w części praktycznej zgłaszają zastrzeżenia do oceny przez egzaminatorów rezultatów dotyczących wydruku z pliku PDF.

Po szczegółowym przeanalizowaniu zapytania zdających, informuję, że prace zdających zostały ocenione poprawnie, zgodnie z zatwierdzonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie i obowiązującymi w całym kraju zasadami oceniania. Zdający, o których mowa, nie zastosowali się do polecania w arkuszu egzaminacyjnym, który brzmi: "wydruki zrzutów ekranu oraz wydruki nieczytelne lub niejednoznaczne i oznaczone jako BRUDNOPIS nie będą oceniane".

Jednocześnie informuję, że uczniowie z tej szkoły nie zgłaszali po egzaminie żadnych zastrzeżeń do przebiegu egzaminu lub problemów podczas części praktycznej egzaminu.

Ponadto informuję, że zgodnie z procedurą zdający może złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wniosek o wgląd do pracy, a po jego przeprowadzeniu - w ciągu 2 dni roboczych od daty wglądu, może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów (w przypadku merytorycznego uzasadnienia). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie sprawdziła poprawność techniczną i merytoryczną wypełnionej dokumentacji przez egzaminatorów oraz skonsultowała ten szczególny przypadek uczniów z Czechowic-Dziedzic z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, która podtrzymuje stanowisko OKE w tej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę nie ma podstaw do ponownego sprawdzenia prac, w tym zmiany wyniku zdających.


Robert Wanic, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.