czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 2 czerwca 2020
  • wyświetleń: 1205

Trwa nabór do czechowickiego żłobka miejskiego

Trwa nabór do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Wypełnione karty zgłoszeniowe można dostarczyć do Żłobka do 22 czerwca osobiście - poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej/pocztowej znajdującej się przy drzwiach głównych do Żłobka lub drogą pocztową.

Reklama

Karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.zlobek-czechowice.pl/nabor-2020-2021/ lub w siedzibie Żłobka - dostępne będą w kieszonkach na dokumenty umieszczonych w wiatrołapie przy wejściu głównym do placówki.

Do karty należy dołączyć:
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do korzystania dziecka z placówki wystawione przez lekarza pediatrę nie wcześniej niż dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia naboru;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z podaniem wymiaru zatrudnienia - potwierdzenia zatrudnienia można dokonać również na karcie zgłoszenia poprzez wypełnienie przez upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy odpowiednich rubryk w punkcie II;
  • inne dokumenty, np. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez pełnoletnie rodzeństwo, zaświadczenie o ograniczeniu praw rodzicielskich jednego z rodziców itp.).
  • Wypełnione karty można dostarczyć do Żłobka w dniach od 1 do 22 czerwca br. osobiście - poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej/pocztowej znajdującej się przy drzwiach głównych do Żłobka lub drogą pocztową (liczy się czas doręczenia przesyłki do 22 czerwca br.).
  • Wyniki naboru do końca czerwca zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych Żłobka oraz zamieszczone na stronie internetowej.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w regulaminie naboru dostępnym na stronie internetowej www.zlobek-czechowice.pl/nabor-2020-2021/

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.