czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 10 czerwca 2020
  • 14 czerwca 2020
  • wyświetleń: 2871

Petycja ws. nasadzeń zastępczych na Prusa złożona w Urzędzie Miejskim

W środę, 10 czerwca "Czechowiczanie dla przyrody" złożyli w biurze podawczym czechowickiego Urzędu Miejskiego swoją petycję dotyczącą zwiększenia liczby nasadzeń zastępczych i zachowania terenów zielonych przy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach. Pod tekstem podpisało się 615 osób.

Reklama

Drzewa z ludzką twarzą. Chcą zwrócić uwagę na znikającą zieleń w mieście - 29.05.2020
Drzewa z ludzką twarzą. Chcą zwrócić uwagę na znikającą zieleń w mieście - 29.05.2020 · fot. mp / czecho.pl


Głównym postulatem petycji, która została również złożona w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, jest "nielikwidowanie pasa zieleni oddzielającego chodnik od jezdni oraz dokonania znacznie większej ilości nasadzeń drzew w ramach tej inwestycji, aby dokonać realnej rekompensaty za drzewa, które mają zostać wycięte". Ekospołecznicy proszą również o "ponowną analizę, czy każde z drzew objętych decyzją o wycince koniecznie musi zostać usunięte".

Petycję złożoną w UM poprzedza poniższa preambuła:

Szanowny Panie Burmistrzu.
Podpisy, które zbieraliśmy pod petycją i przekazujemy na Pana ręce zostały podzielone na dwie listy. Pierwsza to podpisy osób, którym nie jest obojętny temat drzew w naszej gminie - są to głownie mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice i osoby, które związane są z naszą gminą. Druga zaś lista to podpisy osób, które mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Prusa - osób, które codziennie z niej korzystają. W czasie zbierania podpisów dotarliśmy do ok. 185 takich mieszkańców. 95% osób, z którymi rozmawialiśmy i które przeczytały petycję, zgodziło się z jej treścią i się pod nią podpisało. Świadczy to o tym, że temat nowych nasadzeń i drzew obecnie rosnących przy ulicy Prusa nie jest tym mieszkańcom obojętny. W związku z powyższym, w imieniu mieszkańców kierujemy do Pana prośbę o potraktowanie naszej petycji jako konsultacji społecznych, których niestety zabrakło w czasie przygotowania całej inwestycji. Tym samym oczekujemy wprowadzenia naszych uwag do planu przebudowy ulicy Prusa.


- Zebraliśmy w sumie 615 podpisów! (438 internetowo i 177 w tradycyjny sposób wśród mieszkańców, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Prusa). W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, tym którzy przyczynili się do tak dużej ilości podpisów. Dziękuję za wszystkie udostępnienia petycji i wysyłanie jej znajomym. Dzięki temu mamy tak dużą ilość podpisów pod petycją - powiedział Mikołaj Siemaszko z "Czechowiczan dla przyrody".

Siemaszko podziękował również Agacie Ruman za wyrażenie poprzez obrazy na drzewach przy ulicy Prusa swojego sprzeciwu wobec znikających z terenu gminy drzew oraz Markowi Szkowronowi za zainicjowanie zabiegania o drzewostan przy ul. Prusa oraz stworzenie petycji, która została dzisiaj złożona w czechowickim Urzędzie Miejskim.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy już na portalu czecho.pl, w związku z planowaną przebudową ulicy Prusa ma być wyciętych w sumie 47 drzew. Jak tłumaczy magistrat, decyzja o usunięciu 47 drzew i krzewów w związku z realizacją zadania polegającego na modernizacji i przebudowie ulicy Prusa oraz budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Prusa i Barlickiego w Czechowicach została wydana na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 19 lipca 2019 roku. Wycinka ma nastąpić do marca 2022 roku, poza okresami lęgowymi ptaków, czyli od 16 października do końca lutego. W decyzji zaznaczono, że w przypadku, gdy zaistnieje konieczność usunięcia drzew w okresie lęgowym ptaków, wycinkę należy przeprowadzić pod nadzorem ornitologicznym.

- Należy zwrócić uwagę, że większość zakwalifikowanych do usunięcia drzew rośnie praktycznie w krawędzi jezdni. Wrastające w pas drogowy systemy korzeniowe kwalifikowałby je do usunięcia nawet gdyby nie była w tym miejscu realizowana przebudowa. Część drzew posiada uszkodzenia mechaniczne pni, lekko odkryte systemy korzeniowe i posusz w koronach o różnej intensywności. Wszystkie wnioskowane do usunięcia drzewa posiadają zredukowane korony - właśnie ze względu na bliskość krawędzi jedni. Ponadto, w niewielkiej odległości od koron przebiega linia energetyczna, zaś w niewielkiej odległości od pni - wodociąg - argumentują pracownicy Urzędu.

mp / czecho.pl

źródło: Czechowiczanie dla przyrody

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.