czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 23 czerwca 2020
  • wyświetleń: 4936

W gminie powstanie użytek ekologiczny "Dolina Jaskrów"

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej czechowiccy radni przegłosowali utworzenie na terenie gminy Czechowice-Dziedzice użytku ekologicznego "Czechowicka Dolina jaskrów". Powstanie on na terenie Doliny Potoku Czechowickiego, która jest obecnie odnawiana.

Reklama

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Użytek ekologiczny "Czechowicka Dolina Jaskrów" będzie mieć powierzchnię ponad pół hektara. Celem ochrony użytku jest ochrona łęgu olszowo-jesionowego, stanowiącego siedlisko chronionych gatunków roślin i zwierząt.

W stosunku do użytku ekologicznego "Czechowicka Dolina Jaskrów wprowadzono następujące zakazy:
  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
  • wykonywania prac ziemnych trwale przekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub rybackiej;
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  • zmiany sposobu użytkowania ziemi;
  • zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów;
  • umieszczania tablic reklamowych
.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.