czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 29 czerwca 2020
  • wyświetleń: 4995

ZESPÓŁ SZKÓŁ SILESIA - 3 praktyczne wskazówki dla kandydatów

Artykuł sponsorowany:

Ruszyła rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy do Zespołu Szkół "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. Proponujemy cztery atrakcyjne kierunki kształcenia: technik reklamy, technik informatyk, technik elektryk oraz technik fotografii i multimediów .

Zespół Szkół Silesia
Zespół Szkół Silesia


SUKCESSukces może oznaczać wiele rzeczy. Sukces to pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia czy osiągnięcie zamierzonego celu. Sukces to zdobycie sławy, majątku lub wysokiej pozycji zawodowej czy społecznej. Sukces to także trafny wybór szkoły i przyszłego zawodu, który zapewni młodej osobie sprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Wiąże się to z umiejętnością efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, z umiejętnością szybkiego łączenia teorii z praktyką, ale także z gotowością do zmian, z elastycznością i dopasowaniem się do stale ewoluującego rynku pracy i świata nowych technologii.

Jak nasza oferta kształcenia i nasze zawody mogą gwarantować sukces?Podążając za badaniami i wytycznymi różnych organizacji zajmujących się rynkiem pracy, staramy się oferować kierunki kształcenia, które będą gwarantować naszym absolwentom pracę w przyszłości. W raporcie "Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników" znajduje się m.in. sekcja J obejmująca zawody z branży "informacja i komunikacja", w których szczególnie trudno będzie znaleźć odpowiedniego pracownika (88,9%). Oznacza to, że brakować będzie kandydatów do pracy na takich stanowiskach jak administrator sieci komputerowych, administrator stron internetowych, specjalista do spraw baz danych i sieci komputerowych, administrator systemów komputerowych, projektant aplikacji sieciowych i multimediów, grafik komputerowy. Natomiast wg prognozy MEN-u z 2020 roku, zawodem o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa jest m.in. technik elektryk.

Jeśli przyjrzymy się kierunkom i przedmiotom zawodowym, których uczymy w naszej szkole, to można zauważyć, że pokrywają się z zapotrzebowaniem rynku pracy. Poniżej nasze kierunki i przykładowe przedmioty zawodowe, które umożliwiają zostanie specjalistą w deficytowych branżach:

Zespół Szkół Silesia
Zespół Szkół Silesia


Jak nasza szkoła pomaga w osiągnięciu sukcesu?W naszym technikum wszystko jest ukierunkowane na to, aby każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. Co to oznacza?

Po pierwsze i najważniejsze dbamy, aby rozwijać w młodych ludziach te umiejętności, w których są dobrzy, w których z pewnością osiągną sukces, które będą dobrą inwestycją. Jak to robimy? Obserwujemy młodych ludzi i wskazujemy kierunek, w którym powinni dążyć, rozmawiamy, zabieramy na branżowe konferencje, rozwojowe warsztaty, konkursy, proponujemy specjalistyczne zajęcia dodatkowe, organizujemy naukę w taki sposób, aby wzmacniać w uczniach to, co jest ich silną stroną.

Po drugie, zapewniamy każdemu kierunkowi profesjonalne miejsca do nauki zawodu:
  • pracownie reklamy funkcjonują na kształt małej agencji reklamowej, ze sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym naukę tworzenia profesjonalnej reklamy i wizualizacji firmy,
  • pracownie informatyczne wyposażone w dobry sprzęt są w wielu szkołach, ale w naszej szkole mamy również specjalistyczną pracownię CISCO,
  • pracownia elektryczna gwarantuje swobodny dostęp do aparatów, urządzeń elektrycznych i sprzętu pomiarowego,
  • pracownia fotografii to atelier w pełni wyposażone w ponadstandardowej jakości sprzęt.


Po trzecie, jesteśmy otwarci na młodość, energię, nowoczesność, inspirujące pomysły i wyzwania na coś, co będzie wartością dodaną i bodźcem do rozwoju, do osiągnięcia sukcesu, do samorealizacji naszych uczniów. Zrobienie fajnego projektu, nagranie filmu, teledysku, pomoc potrzebującym w wolontariacie, zdobywanie pierwszych miejsc na zawodach sportowych, udział w zajęciach artystycznych w jedynym tego typu w regionie zespole muzycznym - BIG BAND ZESPOŁU SZKÓŁ "SILESIA". Możemy o wiele więcej! U nas zjesz także pyszny obiad w szkolnej stołówce.


Jak nas oceniają nasi tegoroczni absolwenci kierunku TECHNIK REKLAMY?Zespół Szkół Silesia


Dlaczego akurat absolwentów tego kierunku poprosiliśmy o wypowiedź i jak dalece może to być wskazówką dla kogoś, kto zastanawia się nad wyborem naszej szkoły?
TECHNIK REKLAMY obok kierunku TECHNIK INFORMATYK to jeden z dłużej nauczanych u nas kierunków, który od zawsze chętnie jest wybierany przez młodzież i na którym równie dobrze czują się dziewczyny, jak i chłopcy. Absolwenci natomiast to osoby, których odczucia po zakończeniu całego cyklu nauki w technikum wydają się być bardzo wiarygodną i wartościową, choć ciągle subiektywną oceną tego, co spotkało ich w naszej szkole.

PRZYSZŁOŚĆPrzyszłość jest ważna już dziś. Tu i teraz każdy decyduje o swojej przyszłości. Wybór szkoły rodzi dylematy, a podjęta decyzja o wyborze zawodu na kolejne lata nauki musi być dobra, z korzyścią na teraz i na przyszłość.

ZAGWARANTUJ SOBIE ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ OPARTĄ NA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCIACH, NA PROFESJONALIZMIE I NOWOCZESNOŚCI, NA SUKCESIE I ZADOWOLENIU.

ZAPLANUJ SWÓJ WŁASNY WYMARZONY SUKCES.
JESTEŚMY BLISKO I CHCEMY CI W TYM POMÓC.
ZAPRASZAMY!


--
Zespół Szkół "Silesia"
ul. Romualda Traugutta 11
43-502 Czechowice-Dziedzice

www.zssilesia.edu.pl
e-mail: zssilesia@wp.pl
tel.: 32 215 03 32