Wiadomości

 • 3 lipca 2020
 • 6 lipca 2020
 • wyświetleń: 6435

Wytwarzamy coraz więcej śmieci. Czy gmina zarabia na ich wywozie?

Mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice z roku na rok wytwarzają coraz więcej śmieci - wynika ze statystyk Urzędu Miejskiego. Gmina na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydaje kilka milionów złotych rocznie. Spojrzeliśmy na statystyki przed głosowaniem czechowickiej Rady Miejskiej nad nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Odpady, śmieci, kontenery, eko plus
fot. mp / czecho.pl


- Utrzymanie porządku i czystości w gminach należy do zadań własnych gminy. Ramy prawne działania w tym zakresie reguluje przede wszystkim ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina finansuje funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów, jakie powstają z pobierania opłaty za gospodarowanie tymi odpadami. Dochody te są ewidencjonowane na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy i nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina nie może więc zarabiać, ale też i dopłacać do gospodarki odpadami - informuje czechowicki Urząd Miejski.

Ustawa ściśle precyzuje, na co mogą być przeznaczane środki finansowe z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to następujące koszty:
 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.


- W 2019 roku Gmina Czechowice-Dziedzice poniosła koszty w wysokości 7,6 mln zł na realizację gospodarki odpadami komunalnymi. Ponad 97 % tych kosztów stanowiła zapłata za usługi zlecone, obejmujące transport, odbieranie, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, stworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Koszty obsługi systemu gospodarki stanowiły niespełna 3 % kosztów ogólnych - powiedzieli portalowi czecho.pl urzędnicy z Czechowic-Dziedzic.

Mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice wytwarzają coraz więcej odpadów. W 2019 roku odebrano od statystycznego mieszkańca 348 kg odpadów. Pięć lat wcześniej było to o 52 kg mniej. Ilość odpadów odebranych od jednego mieszkańca w ostatnich latach kształtowała się następująco (rok - kilogram na mieszkańca):
 • 2014 - 296 kg,
 • 2015 - 303 kg,
 • 2016 - 335 kg,
 • 2017 - 329 kg,
 • 2018 - 346 kg,
 • 2019 - 348 kg.


O gospodarowanie odpadami na terenie gminy Czechowice-Dziedzice portal czecho.pl zapytał czechowickich urzędników w przededniu głosowania Rady Miejskiej nad projektem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Samorządowcy mają pochylić się nad tekstem na najbliższej sesji RM która odbędzie się we wtorek, 7 lipca. Jedna z proponowanych zmian w uchwale wzbudziła sprzeciw mieszkańców - chodzi o odbieranie odpadów wielkogabarytowych raz w ciągu roku, a nie dwa razy, jak miało to miejsce do tej pory. Jednak po dyskusji na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej zrezygnowano ze zmian.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.