czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 15 lipca 2020
  • 19 lipca 2020
  • wyświetleń: 3991

Co ustalono na spotkaniu w sprawie wycinki przy ul. Prusa?

W środę, 15 lipca w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia liczby nasadzeń zastępczych i zachowania terenów zielonych w ramach przebudowy i modernizacji ulicy Prusa oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Prusa i Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach. Na spotkaniu pojawili się między innymi autorzy petycji - Mikołaj Siemaszko i Marek Szkowron z grupy ekologicznej "Czechowiczanie dla Przyrody".

Reklama

spotkanie w sprawie wycinki
W środę, 15 lipca w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia liczby nasadzeń zastępczych przy ul. Prusa. · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Petycja do Starosty Bielskiego oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic została złożona przez mieszkańców gminy w czerwcu. Jej autorzy domagają się w niej rezygnacji z likwidacji pasa zieleni, oddzielającego chodnik od jezdni oraz dokonania większej liczby nasadzeń zastępczych w związku z wycinką drzew, konieczną ze względu na budowę ronda i przebudowę ulicy Prusa wraz z infrastrukturą podziemną. Ponieważ inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, a jego realizacja współfinansowana jest przez Powiat Bielski oraz Gminę Czechowice-Dziedzice, gospodarzami spotkania byli Starosta Bielski, Andrzej Płonka oraz Burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut.

Na spotkaniu pojawili się między innymi autorzy petycji - Mikołaj Siemaszko i Marek Szkowron. Obaj podkreślili, iż nie są przeciwnikami realizacji zadania polegającego na przebudowie i modernizacji ulicy Prusa oraz budowie ronda u zbiegu ulic Prusa i Barlickiego, a w petycji domagają się większej liczby nasadzeń zastępczych, ewentualnego utrzymania istniejącego pasa zieleni oraz ponownego rozpatrzenia zasadności wycinki części drzew.

Obaj gospodarze spotkania, Starosta Bielski Andrzej Płonka i Burmistrz Marian Błachut podkreślali, że bez powodu nie zostanie wycięte ani jedno rosnące przy ulicy Prusa drzewo. Obaj zwracali też uwagę, że zakwalifikowane do wycięcia drzewa mocno kolidują z zakresem zadania, które obejmuje poszerzenie drogi, budowę ronda oraz przełożenie biegnących pod ziemią sieci. Podkreślono, że równoczesna realizacja inwestycji i pozostawienie rosnących w krawędzi jedni drzew z naruszonym systemem korzeniowym, spowodują powstanie zagrożenia ich upadkiem na okoliczne zabudowania, czy też przejeżdżające pojazdy.

Starosta i burmistrz zadeklarowali, że powiat i gmina dokonają wspólnie znacznie większej ilości nasadzeń zastępczych, w zamian przewidzianych do wycięcia w związku z realizacją inwestycji drzew. Ponieważ ze względu na poszerzenie ulicy oraz powstanie ronda nie będzie możliwe zrealizowanie tego w pasie drogowym ulicy Prusa, rozmowy na temat lokalizacji dla nowych nasad zostaną podjęte z mieszkańcami okolicznych posesji. Dodatkowe drzewa zostaną również posadzone w innych częściach miasta.

Co najważniejsze, obie strony spotkania zgodziły się, że nie można dzisiaj podejmować działań, które mogłyby skutkować wstrzymaniem realizacji oczekiwanej przez mieszańców miasta i przygotowywanej od blisko 7 lat inwestycji drogowej. Powiat i gmina realizują bowiem zadanie przy znacznym wsparciu środków zewnętrznych, a zmiany w projekcie skutkowałyby automatycznym wstrzymaniem przyznanych środków. Podjęto jednak zobowiązanie, że przedstawiciele inwestora, czyli Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej oraz twórcy petycji wezmą udział w wizji lokalnej, podczas której jeszcze raz przeanalizowana zostanie konieczność wycięcia każdego z rosnących przy ulicy Prusa drzew. Obie strony zgodziły się, iż część decyzji dotyczących zasadności wycinki poszczególnych drzew będzie można podjąć dopiero po rozpoczęciu prac ziemnych i weryfikacji stanu w jakim znajdują się systemy korzeniowe drzew.

Na spotkaniu przedstawiona została również krótka informacja dotycząca działań podejmowanych w Gminie Czechowice-Dziedzice dla powiększania terenów zielonych w mieście. Przytoczono dane, z których wynika, że od 1995 roku, dzięki samej akcji "posadź swoje drzewko", gmina przekazała mieszkańcom blisko 100 tysięcy drzew.

ar / czecho.pl

źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.