Wiadomości

  • 17 lipca 2020
  • wyświetleń: 1271

Dodatek solidarnościowy: wypłacono już 16,2 mln zł w regionie

Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim wypłaciły 256 tysięcy świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne na kwotę 501,5 mln zł. W całym kraju takich wypłat było ponad 2,2 mln o łącznej wysokości 4,3 mld zł. Od 25 czerwca mieszkańcy regionu otrzymują wsparcie także w postaci dodatku solidarnościowego. Zrealizowano już ponad 12,5 tysiąca wypłat na sumę 16,2 mln zł.

zus
Od 25 czerwca mieszkańcy regionu otrzymują wsparcie także w postaci dodatku solidarnościowego · fot. ZUS


Od 15 kwietnia do 14 lipca najwięcej środków w ramach świadczeń postojowych trafiło do województw: mazowieckiego (352,6 tys. wypłat na kwotę 688,1 mln zł), śląskiego (256 tys. wypłat na kwotę 501,5 mln zł) i małopolskiego (241,3 tys. na kwotę 471,8 mln zł). Dalej uplasowały się województwa: wielkopolskie (224 tys. na kwotę 441,4 mln zł) oraz dolnośląskie (169 tys. na kwotę 329,4 mln zł).

Wnioski tylko elektronicznie- Wnioski o to świadczenie rozpatrywane są na bieżąco, aby pieniądze były wypłacane jak najszybciej i trafiły do wnioskodawców, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Jednocześnie przypominam, że od 24 czerwca takie wnioski należy składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. - Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwala uniknąć błędów, gdyż są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały uzupełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku - dodaje rzeczniczka.

Na stronie internetowej http://www.zus.pl zamieszczona jest instrukcja, w jaki sposób krok po kroku założyć konto na PUE. Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą założyć profil na PUE w placówce ZUS. W zakładaniu profili na PUE pomagają pracownicy Zakładu.

Dla kogo postojowe?Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków m.in. (np. na wniosku składanym w lipcu przychód w czerwcu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w maju). Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem otrzymania postojowego kolejny raz jest złożenie oświadczenia przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna, wykazana we wcześniejszym wniosku, się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.
Świadczenie wynosi 2080 zł, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni z VAT, otrzymają 1300 zł, a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, z przychodem poniżej 1300 zł, otrzymają sumę przychodów z niezrealizowanych umów.

Oddziały ZUS w województwie śląskim wypłaciły już ponad pół miliarda złotych mieszkańcom regionu w ramach świadczenia postojowego.

Dla zwolnionych pracowników - dodatek solidarnościowyPieniądze dla mieszkańców województwa śląskiego płyną także z tytułu dodatku solidarnościowego. Zrealizowano już ponad 12,5 tys. przelewów na kwotę przekraczającą 16,2 mln zł. Przypomnijmy, że o dodatek solidarnościowy mogą ubiegać się osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu epidemii koronawirusa rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

ar / czecho.pl

źródło: ZUS Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.