czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 17 lipca 2020
  • 19 lipca 2020
  • wyświetleń: 4212

Ruszają prace związane z budową parku przy MOSiRze

W najbliższych dniach ruszą prace porządkowe, które poprzedzą budowę terenów parkowo-rekreacyjnych wokół czechowickiego MOSiR-u na terenie Osiedla Tomaszówka. Na razie będą to wstępne roboty porządkowe, umożliwiające zaplanowane na początek sierpnia prace geodezyjne.

Reklama

Przy MOSiRze powstanie park - wizualizacja projektu
Przy MOSiRze powstanie park - wizualizacja projektu · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Zadanie pn. "Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - MOSIR" realizowane będzie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach umowy zawartej dnia 24.06.2020 r. firmą AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu. Teren parkowo-rekreacyjny przy czechowickim MOSiR ma być gotowy do 29 października 2021 roku.

- Z uwagi na planowane na początek sierpnia tyczenie geodezyjne wykonawca poinformował, że zamierza przystąpić do czyszczenia terenu w rejonie projektowanych ciągów pieszych i cieku wodnego z porostów, krzewów i powalonych w tym rejonie drzew i gałęzi - informuje Wydział Inwestycji i Zarządu Dogami Urzędu Miejskiego - Prace przygotowawcze wykonawca planuje rozpocząć po 20 lipca.

wizualizacja, park przy MOSiR
Park przy MOSiR - wizualizacja · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie MOSiR-u i utworzenie Parku Szwajcarska Dolina będzie realizowane w oparciu o opracowaną przed przeszło trzema laty kompleksową koncepcję zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych MOSiR-u. Cały teren MOSiR-u, oprócz zlokalizowanych na jego terenie obiektów kubaturowych o funkcji głównie sportowej, ma służyć mieszkańcom gminy jako teren zieleni urządzonej (teren rekreacyjny o wysokich walorach przyrodniczych, służący do wypoczynku w otoczeniu zieleni).

Przypominany, że na budowę dwóch parków - tzw. Szwajcarska Dolina przy MOSiR, na terenie Osiedla Tomaszówka oraz przy ulicy Królowej Jadwigi, na terenie Osiedla Barbara, Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW w wysokości blisko 8 milionów złotych. Dzięki temu budowa obu parków, o łącznej powierzchni 10 ha, zostanie w około dwóch trzecich sfinansowana ze środków spoza budżetu gminy.

ar / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.