czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

 • 24 lipca 2020
 • wyświetleń: 917

Jak i kiedy w firmie powinna zostać przeprowadzona wycena spółki?

Materiał partnera:

Wycena spółki lub jej aktywów może zostać dokonana w dowolnym momencie przy zastosowaniu wielu założeń. Nie zawsze jednak wycena przeprowadzona przez pracowników firmy będzie wystarczająca - czasem wartość przedsiębiorstwa będzie musiał ustalić rzeczoznawca. Jak wycenia się spółkę i kiedy najczęściej jej wyceny dokonuje niezależny ekspert?

Jak i kiedy w firmie powinna zostać przeprowadzona wycena spółki?


Kiedy dokonuje się wyceny spółki?Wycena przedsiębiorstwa jest konieczna szczególnie wówczas, gdy planowane są zmiany właścicielskie. Zarówno zakup, jak i sprzedaż spółki czy wyłączenie z niej udziałów pociągają za sobą konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie, ile spółka jest warta na rynku, jaka jest jej cena rynkowa. Chociaż to jeden z najczęstszych powodów zlecania ekspertom przygotowania raportu przez firmy, to wskazać można także inne sytuacje, gdy przedsiębiorstwo musi zostać wycenione przy użyciu jednej z wielu metod. Należą do nich:

 • fuzja lub podział firmy,
 • likwidacja firmy,
 • połączenie podmiotów działających na rynku w celach finansowych,
 • ustalenie wysokości opłat skarbowych czy podatku,
 • zaciągnięcie kredytu.


Jeżeli firma rozwija się bardzo dynamicznie, jej właściciel może zastanawiać się, o ile wzrosła jej wartość względem roku poprzedniego (czy doszło do zmiany jej ceny). Nie zawsze zatem analiza przygotowana przez rzeczoznawcę musi być wykorzystana na zewnątrz (w kontaktach z bankiem czy inwestorami) - czasem jest potrzebna kadrze zarządzającej w celach informacyjnych, np. gdy chce ona porównać zalety i wady pewnych rozwiązań, dokonać przeglądu transakcji czy sprawdzić, jak spółka radzi sobie w branży na tle innych podmiotów.

Zagadnienie dotyczące wyceny spółek i celów, dla których jest ona przeprowadzana, jest bardzo obszerne. Więcej informacji można znaleźć w artykule "W jakim celu przeprowadzana jest wycena spółki?".

Warto pamiętać, że w czasie swojej działalności na rynku przedsiębiorstwo może się rozrosnąć, zmienić model działania czy wejść na giełdę. Z tego względu wyceny przedsiębiorstw mogą odbywać się cyklicznie lub tylko wówczas, gdy oczekują tego potencjalni inwestorzy.

Jak ustala się wartość spółki - proces wycenyUstalenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa tylko pozornie wydaje się proste. W praktyce rzeczoznawcy muszą uwzględnić różne czynniki, w tym stopy zwrotu, koszt funkcjonowania czy przepływy pieniężne i giełdowe. W tym celu wykorzystują różne metody. Najpopularniejsze są:

 • metody dochodowe, w tym metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych), przy czym istnieją dwa podejścia, za pomocą których ustala się wartość spółki - podmiotowe i własnościowe (wyliczenie zysku netto),
 • metody majątkowe - należy do nich m.in. metoda księgowa, metoda skorygowanych aktywów netto czy metoda odtworzeniowa,
 • metody porównawcze - w tym przypadku prognozy nie mają znaczenia, gdyż oszacowania wartości firmy dokonuje się w oparciu o wskaźniki innych firm działających w tych samych warunkach rynkowych.


Wybór metody wyceny uzależniony jest od celu, dla którego ma powstać raport. Przykładowo średni ważony koszt kapitału to wskaźnik uwzględniany przez podejście podmiotowe wykorzystywane przy przygotowywaniu raportów argumentacyjnych i informacyjnych.

Wybór tego, jaką metodą zostanie ustalony zysk netto czy wartość aktywów, to pierwszy krok procesu wyceny przedsiębiorstwa. Znając cel wyceny, rzeczoznawca może wybrać odpowiednią metodę wyceny firmy i w oparciu o nią ustalić wartość firmy.

Przed przejściem do wyceny, a więc obliczeń, ekspert musi zgromadzić potrzebne informacje. Dane, jakie rzeczoznawca będzie chciał pozyskać od klienta, dotyczą m.in.:

 • kapitału własnego i majątku firmy, w tym nieruchomości,
 • zobowiązań spółki,
 • know-how i innych czynników niemajątkowych,
 • wyników finansowych firmy,
 • przyszłych, planowanych inwestycji.


Dokonując wyceny biznesu, rzeczoznawca bierze pod uwagę nie tylko wartości aktywów czy zobowiązań, ale również wartości niematerialne. Uwzględnia się także otoczenie, w jakim spółka prowadzi działalność, w tym jej konkurencję.

Komu zlecić oszacowanie wartości spółki?Wartość rynkowa spółki może zostać ustalona przez pracowników przedsiębiorstwa czy nawet samego właściciela. Tego typu wyceny najczęściej dokonywane są na potrzeby wewnętrzne, np. wówczas, gdy firma znalazła się w impasie, a kadra zarządzająca zastanawia się, co dalej. Takiej wyceny wartości firmy można dokonać również po to, aby zorientować się w działalności spółki, w tym określić stopień jej rozwoju w danym okresie i wśród danego otoczenia.

Mimo że wycen wewnętrznych przedsiębiorstw dokonuje się powszechnie, to nie każda spółka zatrudnia pracowników, którzy wiedzą, jak dokonać wyceny DCF - zdyskontowanych przepływów pieniężnych czy skorygowanych aktywów netto. W niektórych sytuacjach potrzebna jest wycena dokonana przez niezależnego eksperta. Raport przygotowany przez rzeczoznawcę jest nie tylko rzetelny, ale też daje pełny obraz dochodów i kosztów czy przeprowadzanych transakcji.

Przedsiębiorca, który zamierza zlecić ustalenie wartości przedsiębiorstwa czy wybranych składników majątku ekspertom, może skorzystać z oferty Kancelarii SIPEX - rzeczoznawcy.net.pl. Rzeczoznawcy z Kancelarii SIPEX korzystają z różnych metod szacowania wartości spółek. Przy sporządzaniu wyceny firmy kierują się interesem klienta, dzięki czemu raport jest rzetelny i przydatny.