Wiadomości

  • 28 lipca 2020
  • wyświetleń: 1750

Czy narzędzia Business Intelligence sprawdzają się w jednostkach samorządu terytorialnego?

Materiał partnera:

Jednostki samorządu terytorialnego przetwarzają olbrzymie ilości informacji. Ich obowiązkiem jest przy tym nie tylko sprawne obsługiwanie interesariuszy, ale również zachowywanie odpowiedniej transparentności i gwarantowanie najwyższego bezpieczeństwa przechowywanych danych. W realizacji tych zadań bardzo pomocne okazują się rozwiązania Business Intelligence. Choć wydaje się, że ich naturalnym środowiskiem jest - zgodnie z nazwą - świat wielkiego biznesu, w rzeczywistości ich potencjał można wykorzystać również w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego.

Czy narzędzia Business Intelligence sprawdzają się w jednostkach samorządu terytorialnego?


Rozwiązania Business Intelligence - czym są?Zwykle pojęcie Business Intelligence wiążemy z oprogramowaniem odpowiedzialnym za obróbkę informacji i efektywną analizę danych. W rzeczywistości to jednak zdecydowanie szersze pojęcie, uwzględniające również zapewnienie odpowiedniej architektury danych i wykorzystanie systemów umożliwiających ich akumulację oraz interpretację. Dzięki temu możliwe staje się sprawowanie właściwej kontroli nad organizacją oraz podejmowanie lepszych decyzji. Z tego powodu ważną rolę w procesie wdrożenia odgrywa dostawca. Wybierając sprawdzonego partnera zajmującego się dostawą rozwiązań Business Intelligence, takiego jak firma Kotrak.pl, zyskujemy pewność, że zastosowane rozwiązania będą efektywne, a systemy Business Intelligence przełożą się na lepsze zarządzanie danymi. To szczególnie ważne w jednostkach samorządowych, które dużo sił i środków poświęcają na sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz.

Systemy Business Intelligence: przykłady w samorządzieJednym z podstawowych zadań stawianych przed systemami klasy Business Intelligence w świecie biznesu było usprawnienie obiegu informacji i dokumentów oraz łatwiejsze raportowanie i dokonywanie wiarygodnych analiz. Te funkcje są także wyjątkowo istotne z punktu widzenia pracowników jednostek samorządowych. Dobrze skonfigurowane i właściwie dobrane narzędzia Business Intelligence okażą się wyjątkowo użyteczne zwłaszcza w kontekście analizy danych i odpowiedniego raportowania. To te procesy zwykle wiążą się z największymi nakładami i poważnym ryzykiem popełnienia błędu. Dzięki rozwiązaniom Business Intelligence mogą ulec w znacznym stopniu automatyzacji, a jednocześnie zyskamy dostęp do wiarygodnych danych pochodzących z wielu różnych źródeł.

Bezpieczeństwo danychJednostki samorządu terytorialnego dysponują wyjątkowo wrażliwymi danymi. W związku z tym są także szczególnie narażone na działanie cyberprzestępców, a zapewnienie odpowiedniej ochrony plików należy do ich podstawowych obowiązków. Wdrożenie Business Intelligence również może przełożyć się na ten aspekt. Centralizacja informacji oraz budowa odpowiedniej architektury systemu pozwala na łatwiejsze zarządzanie danymi, oraz zdecydowanie sprawniejsze wdrażanie nowych procedur bezpieczeństwa. W standardowych systemach jest to trudniejsze i mniej wydajne.

Integracja systemówSystemy klasy Business Intelligence można także w łatwy sposób integrować z innym oprogramowaniem wykorzystywanym w urzędzie. Co więcej - odpowiednio skonfigurowane umożliwią również dostęp do innych baz danych, także tych zewnętrznych. Pozwoli to rozwiązać problem ręcznego pozyskiwania informacji, które jest nie tylko trudne i pracochłonne, ale na dodatek obarczone ryzykiem popełnienia błędu. Oprócz rozwiązań Business Intelligence w samorządzie doskonale sprawdzi się również oprogramowanie ERP. Dzięki niemu zarządzanie jednostką oraz integracja poszczególnych działów będą jeszcze łatwiejsze.