czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 28 lipca 2020
  • wyświetleń: 2277

Będzie przebudowa wodociągów i nowa pompownia strefowa

Sieć wodociągowa przy ulicy Zajęczej w Ligocie będzie przebudowana, powstanie również pompownia strefowa zasilająca system wodociągowy komory pomiarowej "Mazańcowicka" w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Zbijowskiej. Wszystko dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Reklama

kanalizacja, rury, ścieki
fot. sxc.hu


Czechowickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie pożyczki zadania pod nazwą "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody".

Źródłem finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia jest pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 359 707,25 zł.

Pozostałymi źródłami finansowania są środki własne PIM Sp. z o.o. oraz inne środki w wysokości 74 506,10 zł pochodzące z umorzenia pożyczki na dofinansowanie zadania "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie Sołectwa Ligota-etap I".

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 526 100,00 zł netto.

Realizacja zamówienia, która została rozpoczęta w maju br., polega na:
  • wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Zajęczej w Ligocie od ul. Zawodzie i ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach bez łącznika z ul. Potoczną,
  • budowie na istniejącej sieci wodociągowej pompowni strefowej zasilającej system wodociągowy komory pomiarowej ,,Mazańcowicka’’ w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Zbijowskiej.


W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt rzeczowy polegający na wybudowaniu:
  • 973 mb sieci wodociągowej;
  • 17 sztuk przyłączy/przepięć;
  • 1 pompownia strefowa.
  • oraz efekt ekologiczny polegający na wzroście o 66 liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz dostawie wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

mp / czecho.pl
źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.