czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 30 lipca 2020
  • wyświetleń: 2271

19 milionów złotych kredytu na pokrycie deficytu w budżecie gminy

Gmina Czechowice-Dziedzice zaciągnie 19 milionów złotych kredytu na pokrycie deficytu w swoim budżecie. Właśnie ogłoszono przetarg w tej sprawie.

Reklama

Plac Jana Pawła II, fontanna, Urząd Miejski
Plac Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


O tym, że gmina Czechowice-Dziedzice planuje zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w swoim budżecie, portal czecho.pl pisał w marcu. To właśnie wtedy czechowiccy radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie pożyczki.

- Deficyt w budżecie Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2020 został zaplanowany i uchwalony w uchwale budżetowej, przyjętej przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach 17 grudnia 2019 r. W przywołanej uchwale Rada Miejska upoważniła burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 - wyjaśnia Urząd Miejski.

Podjęta 24 marca uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego to konsekwencja tamtej decyzji, stanowiąca formalne upoważnienie burmistrza do rozpoczęcia procedury zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

- Ostatnie lata są w Czechowicach-Dziedzicach rekordowe jeśli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych. Są to głównie zadania realizowane przy znacznym udziale środków zewnętrznych - unijnych bądź krajowych. Zarówno realizacja jednych, jak i drugich wymaga zabezpieczenia przez gminę odpowiedniej wysokości środków na tak zwany wkład własny - informuje czechowicki magistrat.

Czechowicki Urząd Miejski przekazał nam również informacje o poszczególnych inwestycjach dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które będą mogły być realizowane w tym roku dzięki kredytowi. Są to:
  • Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1
  • Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach, Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2
  • Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru
  • Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach
  • Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach
  • Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR
  • Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach


- Gmina Czechowice-Dziedzice od lat partycypuje również w realizacji zadań na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie Czechowic-Dziedzic, udzielając wsparcia finansowego Powiatowi Bielskiemu. Przykłady to m. im. modernizacja i przebudowa ulic: Traugutta, Bronowskiej i Czyża w latach minionych, czy też przebudowa ulicy Prusa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Prusa i Barlickiego w roku bieżącym. Jednocześnie realizowanych jest wiele innych, mniejszych i większych zadań inwestycyjnych, które są ważne i potrzebne społecznie - podkreśla czechowicki Urząd Miejski.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.