Wiadomości

  • 4 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 3939

Przebudowa ul. Prusa: będzie ponowne rozpatrzenie ofert

Opóźnia się termin rozpoczęcia prac związanych z przebudową ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach i budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Barlickiego. W poniedziałek, 3 sierpnia poinformowano, że będą powtórzone czynności rozpatrzenia ofert na wykonanie inwestycji. Powód? Firma BESKID BRUK, która zaproponowała najniższą cenę, odwołała się od decyzji o odrzuceniu jej oferty przez zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg.

Skrzyżowanie, Barlickiego, Prusa, ulica
Skrzyżowanie ulic Barlickiego i Prusa · fot. Google Street View


Zamawiający odrzucił ofertę firmy BESKID-BRUK. Firma odwołała się jednak od tej decyzji 6 lipca do Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając PZD niezgodne z przepisami ustawy czynności w postępowaniu dotyczące badania i oceny oferty, w tym: odrzucenie oferty, zaniechanie czynności poprawienia w ofercie omyłki pisarskiej i omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodującej jednak istotnych zmian w treści oferty. Firma odwołała się też od zaniechania wyboru oferty BESKID-BRUKu jako najkorzystniejszej - czytamy w dokumencie z dn. 3 sierpnia.

Do toczącego się postępowania odwoławczego przystąpił po stronie zamawiającego wykonawca: BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia, który do przetargu przystąpił z drugą po BESKID-BRUKU najtańszą ofertą.

Końcem lipca Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i nakazała PZD unieważnienie czynności odrzucenia oferty firmy BESKID-BRUK oraz ponowną ocenę ofert, a także poprawienie omyłki w kosztorysie dla ronda.

Teraz, w związku z orzeczeniem, PZD przystąpi do ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty firmy BESKID-BRUK.

ar / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.