Wiadomości

  • 4 sierpnia 2020
  • 8 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 9547

Mieszkaniec apeluje do burmistrza: powstają bloki, droga niszczeje

Mieszkaniec Czechowic-Dziedzic w liście skierowanym do burmistrza wskazuje na problem niszczenia ulic Mazańcowickiej i Brzeziny, które według niego w wyniku budowy bloków są rozjeżdżane, brudzone i blokowane. Samochody dostarczające materiały budowlane mają ignorować zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony. Burmistrz odpowiada, że deweloper ma stosowne zezwolenie i dodaje, że są już plany remontu nawierzchni obu ulic po wykonaniu kanalizacji i modernizacji wodociągów.

- Chciałbym zapytać o sposób zabezpieczenia mienia publicznego, jakim są drogi (szczególnie ul. Mazańcowicka i Brzeziny), które w wyniku budowy bloków wielorodzinnych są systematycznie rozjeżdżane, brudzone i blokowane. Jednocześnie wszystkie samochody dostarczające materiały budowlane systematycznie ignorują znak B-18 (ograniczenie DMC do 3.5t), ustawiony na obu końcach ul. Mazańcowickiej. Jaki jest plan utrzymania tychże dróg w stanie przed deweloperem oraz sposób i termin ich naprawy? Wydaje mi się to wielce niesprawiedliwe, że deweloper osiąga zyski z inwestycji, a lokalna społeczność ponosi straty wynikłe ze zdewastowanych, brudnych i nieprzejezdnych dróg, za które nota bene, pobierane są podatki - napisał mieszkaniec w liście skierowanym do burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź burmistrza, Mariana Błachuta.

Szanowny Panie,

Dziękuję za zwrócenie uwagi na temat zasad, na jakich wykonawcy rozmaitych inwestycji realizowanych na terenie gminy, korzystają z dróg publicznych. Niewątpliwe bowiem, niemal każda taka inwestycja łączy się z większym, bądź mniejszym obciążeniem dla dróg, którymi odbywa się transport materiałów budowlanych itp..

Na wstępie pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż beneficjantami tych inwestycji są nie tylko zarabiający na ich realizacji inwestorzy i wykonawcy, ale i osoby, na rzecz których są one wykonywane. W przypadku większych inwestycji infrastrukturalnych może to być nawet cała lokalna społeczność, bądź przynajmniej jej część. W przypadku budowy budynków wielorodzinnych, o których Pan pisze, beneficjantami przedsięwzięcia są więc nie tylko deweloperzy, czyli inwestorzy, ale również kupujący lokale mieszkalne mieszkańcy gminy, czy też osoby pragnące się w Czechowicach-Dziedzicach osiedlić.

Przechodząc do meritum, czyli wskazanych w Pańskim pytaniu inwestycji realizowanych przy ulicach - Mazańcowickiej (droga powiatowa) i Brzeziny (droga gminna) informuję, iż inwestor realizujący budowę budynków mieszkalnych - wielorodzinnych posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie dostaw materiałów do obsługi inwestycji, wydane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Zgoda została wydana po uprzednim uzgodnieniu powyższych przejazdów z zarządcami poszczególnych dróg. Zgoda była wydana pod warunkiem przyjęcia pełnej odpowiedzialności inwestora za wszystkie szkody i utrudnienia spowodowane przez związany z inwestycją transport.

Gmina Czechowice-Dziedzice corocznie dokonuje przeglądów technicznych dróg gminnych, z jednoczesnym wykonaniem dokumentacji fotograficznej stanu pasów drogowych. Materiały te są następnie wykorzystywane przy ustalaniu i wskazywaniu uszkodzeń nawierzchni, powstałych w wyniku przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.

Przy okazji zwracam uwagę, że rejon ulic Brzeziny i Mazańcowickiej objęty jest Kontraktem IV. Cz.3.3 Projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - etap 2", który obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację sieci wodociągowej. Po wykonaniu i odbiorze wyżej wymienionych sieci nawierzchnie obu ulic zostaną odtworzone.

Z wyrazami szacunku, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut

ar / czecho.pl

źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.