Reklama

Wiadomości

  • 6 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 2503

200 tysięcy na ochronę zwierząt. Ile trafia do czechowickich organizacji?

Gmina Czechowice-Dziedzice przeznacza rocznie ponad 200 tysięcy złotych na dobrostan i ochronę zwierząt. Warto jednak wiedzieć, że znaczna suma z tych pieniędzy trafia do schroniska "Reksio" w Bielsku-Białej. Czechowickie organizacje pozarządowe dostają małą część tej kwoty.

kot, koty
200 tysięcy na ochronę zwierząt. Ile trafia do czechowickich organizacji? · fot. freeimages.com


- Gmina Czechowice-Dziedzice realizuje działania na rzecz dobrostanu zwierząt oraz ich ochrony, wynikające z nałożonych przez prawo zadań, wydając na ten cel corocznie 200 tysięcy złotych - czytamy w najnowszym wydaniu "Biuletynu Samorządowego Czechowic-Dziedzic". - Od lat dobrze układa się współpraca na rzecz zwierząt pomiędzy Urzędem Miejskim i rozmaitymi instytucjami (Sanepid, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Straż Miejska i różne organizacje) oraz licznymi ludźmi dobrej woli - informuje pismo samorządowe.

Pieniądze trafiają między innymi do schroniska "Reksio" w Bielsku-Białej. W ramach podpisanego porozumienia międzygminnego, pomiędzy gminą Bielsko-Biała a gminą Czechowice-Dziedzice, schronisko zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt, przyjęcie do schroniska, żywienie, leczenie, sterylizację, kastrację, usypianie ślepych miotów, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Słów krytyki nie szczędzi jednak czechowickiemu Urzędowi Miejskiemu fundacja "Mam kota na punkcie psa". - W 2020 roku dokładnie z kwoty 210 000 złotych, do Schroniska trafiło 190 000 złotych. Paradoksem jest to, iż organizacje prozwierzęce oraz mieszkańcy jak tylko mogą chronią bezdomne zwierzęta przed tym miejscem. UM jednak uważa, że swoją dobrą robotę wykonuje, mimo, iż ma dostęp do statystyk Schroniska - twierdzą prowadzący organizację.

- Oczywiście we wspomnianym Biuletynie nie jest wspomniana z nazwy nie tylko ta Fundacja, ale też żadna inna organizacja, która też pomaga psom i kotom na terenie Gminy. Choć to nic nie kosztuje a mogłoby wesprzeć wizerunkowo te organizacje w zdobywaniu środków na realizację zadań własnych tejże Gminy. Trudno zrozumieć politykę UM nie tylko jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt ale także współpracę z organizacjami pozarządowymi- dodaje fundacja.

Ile pieniędzy trafia do fundacji "Mam kota na punkcie psa" z gminnej kasy? - W 2019 roku dostaliśmy pisemne zapewnienie, iż UM Czechowice-Dziedzice wesprze pomoc kociętom kotek wolno żyjących i bezdomnych w naszej Gminie. Wsparcie na ten rok wyniosło 192 złote w formie przekazania środków na odrobaczenie kociąt. Wielokrotne apelowaliśmy, iż koty źle znoszą warunki schroniskowe a małe kocięta nie powinno się w ogóle oddawać do schroniska - podkreśla fundacja.

- Dwa lata temu i w zeszłym roku miała zostać podpisana współpraca UM z naszą Fundacją w kwestii pomocy przy realizacji zadań własnych Gminy. Podobno ma do tego dojść we wrześniu b.r.... Zobaczymy! Jesteśmy pierwszą i jedyną organizacją pozarządową w Gminie Czechowice-Dziedzice, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. Działamy od 4 lat i utrzymujemy się tylko z darowizn od osób prywatnych - czytamy na stronie fundacji na Facebooku.

Warto tutaj wiedzieć, że obecnie fundacja prowadzi zbiórkę na rzecz kotów, którymi się opiekuje. - Obecnie mamy pod bezpośrednią opieką 12 kociąt i 1 dorosłego kota. Potrzebujemy na obecną chwilę karmę dla kociąt oraz żwirek a także suplementy i opłacić badania krwi i leczenie. Dokarmiamy także kotki na ulicy Barlickiego ( w przyszłości są tam dwa maluchy do wyłapania) oraz dokarmiamy kocią mamę z 6 maluszkami na ROD SEMAFOR w Zabrzegu - informuje fundacja. Zbiórka dostępna jest tutaj.

W związku z powyższym artykułem otrzymaliśmy obszerne stanowisko stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM wyjaśniające kwestie prawne dotyczące zasad finansowania przez gminę działań na rzecz dobrostanu zwierząt oraz powody, dla których umowa o zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom została podpisana ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku-Białej.

Przytulisko dla kotów nie spełnia wymagań schroniska określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, odłowione zwierzęta bezdomne muszą zostać przekazane do schroniska dla zwierząt. Schroniska podlegają rejestracji nadzorowi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w trybie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Gmina ma obowiązek współdziałania z zarejestrowanymi schroniskami dla zwierząt, a odstępstwo od tej zasady należałoby uznać za niezgodną z prawem realizację zadań własnych gminy. Poza tym, podpisując umowę z zarejestrowanym schroniskiem mamy pewność, że dbając o dobrostan zwierząt współdziałamy z instytucją fachową, zapewniającą należyty poziom usług i zarazem podlegającą stałej kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W ramach podpisanego porozumienia międzygminnego, pomiędzy gminą Bielsko-Biała a gminą Czechowice-Dziedzice, schronisko zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt, przyjęcie do schroniska, żywienie, leczenie, sterylizację, kastrację, usypianie ślepych miotów, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W związku z powyższym przytulisko dla kotów, które nie zostało zdefiniowane w ustawie o ochronie zwierząt, nie może zapewnić opieki bezdomnym zwierzętom w świetle obowiązujących przepisów i wymagań jakie zostały nałożone na gminę. Dlatego też budowa przytuliska dla kotów jest niezasadna.
Na realizację zadań wynikających z ustawy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w budżecie gminy na 2020 rok zabezpieczone zostały określone środki. Zostało też podpisane stosowne porozumienie - ze wspomnianym wyżej bielskim schroniskiem. W związku z powyższym, nie ma możliwości przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadań objętych porozumieniem na działalność Fundacji. Ponadto zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku jest obligatoryjnym zadaniem gminy.

Zwracamy natomiast uwagę, że fundacje mogą ubiegać się o środki, jako organizacje pożytku publicznego, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rocznym Programie z Organizacjami Pozarządowymi i pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, składając odpowiednie wnioski do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Trudno nam odnosić się do faktu, że Fundacja "Mam kota na punkcie psa" nie ubiega się o takie środki, świadomie rezygnując z możliwości ich pozyskania.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
Od wielu lat Gmina Czechowice-Dziedzice dobrze współpracuje na rzecz wszystkich zwierząt z instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt np.: Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Inspekcją Sanitarną, ośrodkami rehabilitacji dla zwierząt min. ORDZ "Mysikrólik".

Corocznie w budżecie gminy zabezpieczane są środki finansowe na realizację zadań związanych z ochroną zwierząt, kotów wolno żyjących i dzikich zwierząt. Co roku środki na ten cel są zwiększane. Rośnie również liczba społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, którzy angażują się na rzecz dokarmiania tych kotów oraz ich sterylizacji. Gmina zakupuje co roku karmę dla kotów wolno żyjących, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów na dokarmianie oraz finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji kotów. W roku 2020 dodatkowo gmina pokrywa koszty czipowania kotów wolno żyjących, poddanych zabiegom sterylizacji w wyznaczonej lecznicy dla zwierząt. Zostały również zabezpieczone środki na zakup domków dla kotów wolno żyjących.

W ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice zostało przeprowadzone przez Panią Prezes Fundacji "Mam kota na punkcie psa" szkolenie dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących. Zgodnie z Programem Fundacja może otrzymać również karmę dla kotów wolno żyjących oraz wysterylizować te koty na koszt gminy i takie działanie prowadzi.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.