Wiadomości

  • 11 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 1541

UM przygotowuje program współpracy z organizacjami

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach przystępuje do opracowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Organizacje pożytku publicznego mogą składać propozycje zadań do programu do 31 sierpnia 2020 r.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Właściwe druki można znaleźć tutaj lub pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ks. Barabasza 1, pok. nr 3, tel. do kontaktu 32 214 71 60.

Najczęściej terminu organizacja pozarządowa używa się w stosunku do fundacji i stowarzyszeń. Przypominamy, że zgodnie z ustawą, do szerokiego grona organizacji pozarządowych zaliczamy: stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń, fundacje, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła łowieckie, komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki działające nie dla zysku, partie polityczne, związki zawodowe, samorządy zawodowe, federacje i konfederacje pracodawców - izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, organizacje kościelne, związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich, grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samopomocowe.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.