czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 12 sierpnia 2020
  • 13 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 1262

Konsultacje na temat elektromobilności w gminie

Od 11 sierpnia do 4 września tego roku trwają konsultacje w sprawie projektu dokumentu "Strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2035". Wypowiedzieć się w tej kwestii może każdy mieszkaniec naszej gminy.

Testy autobusu elektrycznego - 07.2018
Konsultacje na temat elektromobilności w gminie · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Poddany konsultacjom projekt dokumentu "Strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Czechowice-Dziedzice" zostanie umieszczony wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czechowice-dziedzice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przedstawienia przez mieszkańców na piśmie lub w formie elektronicznej ich opinii i uwag do projektu oraz propozycji zmian w tym projekcie.

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uczestniczącej w konsultacjach, należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (Biuro Obsługi Klienta), przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: um@um.czechowice-dziedzice.pl albo w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego na platformie ePUAP za pomocą przygotowanego formularza zgłaszania uwag.

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 4 wrzesnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czechowice-dziedzice.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Zarządzenie burmistrza, strategia elektromobilności oraz formularz dostępne są tutaj.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.