Wiadomości

  • 13 sierpnia 2020
  • 16 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 8799

Firma ukarana za nielegalne zwożenie ziemi na ulicę Pionkową

Od jednej z naszych czytelniczek, pani Magdaleny, otrzymaliśmy informację, że jedna z firm z Bielska-Białej nielegalnie zwozi ziemię z budowy na ulicę Pionkową w Czechowicach-Dziedzicach. Jak się okazuje, sprawą zajęła się bielska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

ciężarówka, budowa
Firma ukarana za nielegalne zwożenie ziemi na ulicę Pionkową · fot. pixabay.com


Informację o zaistniałej sytuacji otrzymaliśmy od pani Magdaleny, jednej z naszych czytelniczek. - Jestem mieszkanką ul. Łukasiewicza, od kilku tygodni kilkadziesiąt wielkich ciężarówek z ziemią, gruzem przejeżdżają pod moimi oknami, bo wywożą tą ziemię w okolice Terpenu. W mojej opinii nie jest to normalna sytuacja, że konsekwencje budowy w Bielsku-Białej ponoszą mieszkańcy naszej gminy, a także drogi w gminie, które są niszczone przez wielotonowe ciężarówki - zwraca uwagę mieszkanka Czechowic-Dziedzic.

Zapytaliśmy bielską delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, co zamierza zrobić w tej sprawie. Okazuje się, że inspektorzy WIOŚ skontrolowali firmę, która wywozi ziemię na ulicę Pionkową. - W dniu 5.08.2020 r. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili rozpoznanie w terenie. W trakcie oględzin potwierdzono, iż na przedmiotowych działkach znajduje się nasyp ziemny, który został wcześniej zniwelowany. Nie potwierdzono, żeby ziemia została zanieczyszczona gruzem lub innymi odpadami. Ustalono, że nawieziona ziemia pochodzi z prowadzonych w ramach budowy prac ziemnych - poinformowała portal czecho.pl Joanna Paluch, Kierownik bielskiej delegatury WIOŚ w Katowicach.


Co więcej, firma została ukarana. Dlaczego? - Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Powyższy zapis nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż ziemia ta została nawieziona na przedmiotowe działki czyli zgodnie z ustawą o odpadach stanowi ona odpad - informuje Paluch.

- W związku z powyższym inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska w dniu 10.08.2020 r. rozpoczęli kontrolę interwencyjną w firmie, która najpierw wydobyła przedmiotową ziemię, a następnie zagospodarowała ją na działkach należących do osoby fizycznej na terenie przy ul. Pionkowej. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami zastosowaliśmy sankcje karne w celu zdyscyplinowania kontrolowanego do przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie informujemy, że czynności kontrolne nadal trwają - dodaje kierownic bielskiej delegatury WIOŚ.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.