Wiadomości

  • 16 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 5936

Chcą albo województwa bielskiego, albo powrotu do Małopolski

Słysząc o planach zmian administracyjnych na Mazowszu, członkowie Stowarzyszenia Beskidzki Dom stwierdzili, że reforma sprzed 20 lat - na mocy której Bielsko-Biała i okolice zostały zapisane w granicach województwa śląskiego - się nie sprawdziła. W specjalnie opublikowanym apelu przedstawili swe żądana, m.in. utworzenia województwa bielskiego, bądź też przyłączenia Bielska-Białej do Małopolski.

PocztowkaZCzechowic,Czechowice,CzechowiceDziedzice,PocztowkaZCzechowic,ZdjęciaZDrona,Podbeskidzie,
Chcą albo województwa bielskiego, albo powrotu do Małopolski · fot. Mariusz


Przedstawiciele Stowarzyszenia Beskidzki Dom, którego celem jest wzmacnianie więzi społecznych regionu obejmującego podgórskie i górskie tereny Beskidów, zaapelowali do miejscowych parlamentarzystów o podjęcie działań w przypadku wprowadzenia zmian na administracyjnej mapie kraju.

Jak wiadomo rząd planuje zmiany w podziale administracyjnym kraju. Dlatego też Stowarzyszenie Beskidzki Dom apeluje do parlamentarzystów z naszego regionu o rozpoczęcie działań na rzecz zmian administracyjnych, mających na celu upodmiotowienie naszego regionu. W apelu zwracamy uwagę na często zapominany aspekt zagadnienia-kwestie kulturowe i tożsamościowe - wyjaśniają.

- Ostatnie plany podziału woj. mazowieckiego czy pojawiające się zapowiedzi powrotu do 49 województw dowodzą, że zrealizowany ponad 20 lat temu podział administracyjny Polski na 16 województw nie sprawdził się - czytamy w apelu.

Autorzy przypominają, że region bielsko-żywiecki został włączony do województwa śląskiego bez zgody znacznej części mieszkańców, w tym wbrew wyborowi jaki w uchwale Rady Miasta Bielska-Białej lokowano to miasto i powiat w województwie małopolskim.

Przyłączenie do województwa śląskiego uderzyło nie tylko w potencjał gospodarczy, transportowy czy turystyczny regionu, ale także (co wielu lekceważyło i lekceważy nadal) w tożsamość kulturową i regionalną mieszkańców połowy województwa stanowiącej historyczne i kulturowe części Małopolski. Mieszkańcom tych regionów narzuca się śląskość powielaną bezrefleksyjnie przez instytucje administracyjne, organizacje społeczne, gospodarcze czy media. Lekceważy się nie tylko małopolskie, w tym góralskie korzenie Żywiecczyzny, ale także specyfikę Śląska Cieszyńskiego, którego śląskość jest mocno zakorzeniona w polskości. Takie działania nie tylko szkodzą dziedzictwu kulturowemu naszych ziem, ale także mogą być zarzewiem konfliktów politycznych i etnicznych wymierzonych w polską rację stanu - czytamy w dokumencie.

W apelu przedstawiciele stowarzyszenia zapisali swoje postulaty:
  • W razie powrotu do 49 województw powołać nowe województwo bielskie w granicach sześciu powiatów ziemskich: bielskiego, żywieckiego, oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, cieszyńskiego oraz miasta na prawach powiatu Bielska-Białej.
  • W razie zmian granic dotychczasowych województw włączyć ziemie historycznej Małopolski tj. pow. żywiecki, wschodnią część bielskiego wraz z miastem Bielskiem-Białą do województwa małopolskiego.
  • W razie braku zmian granic administracyjnych zmienić nazwę obecnego woj. śląskiego na śląsko-małopolskie oraz jego herb i flagę, by uwzględnić fakt, że połowa jego obszaru to ziemie małopolskie, które mają odrębną od śląskich tradycję, tożsamość i historię.

raz / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.