Wiadomości

  • 31 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 2027

Poseł Koperski: Apel o województwo bielskie jest absurdalny

Członkowie Stowarzyszenia Beskidzki Dom stwierdzili, że reforma sprzed 20 lat - na mocy której Bielsko-Biała i okolice zostały zapisane w granicach województwa śląskiego - się nie sprawdziła. W specjalnie opublikowanym apelu przedstawili swe żądania, m.in. utworzenia województwa bielskiego, bądź też przyłączenia Bielska-Białej do Małopolski. Nie wszystkim taki pomysł się podoba.

Poseł Przemysław Koperski
Poseł Koperski: Apel o województwo bielskie jest absurdalny · fot. Biuro Poselskie Przemysława Koperskiego


Przypomnijmy, przedstawiciele Stowarzyszenia Beskidzki Dom, którego celem jest wzmacnianie więzi społecznych regionu obejmującego podgórskie i górskie tereny Beskidów, zaapelowali do miejscowych parlamentarzystów o podjęcie działań w przypadku wprowadzenia zmian na administracyjnej mapie kraju.

Autorzy apelu przypominają, że region bielsko-żywiecki został włączony do województwa śląskiego bez zgody znacznej części mieszkańców, w tym wbrew wyborowi jaki w uchwale Rady Miasta Bielska-Białej lokowano to miasto i powiat w województwie małopolskim.

Przyłączenie do województwa śląskiego uderzyło nie tylko w potencjał gospodarczy, transportowy czy turystyczny regionu, ale także (co wielu lekceważyło i lekceważy nadal) w tożsamość kulturową i regionalną mieszkańców połowy województwa stanowiącej historyczne i kulturowe części Małopolski. Mieszkańcom tych regionów narzuca się śląskość powielaną bezrefleksyjnie przez instytucje administracyjne, organizacje społeczne, gospodarcze czy media. Lekceważy się nie tylko małopolskie, w tym góralskie korzenie Żywiecczyzny, ale także specyfikę Śląska Cieszyńskiego, którego śląskość jest mocno zakorzeniona w polskości. Takie działania nie tylko szkodzą dziedzictwu kulturowemu naszych ziem, ale także mogą być zarzewiem konfliktów politycznych i etnicznych wymierzonych w polską rację stanu - czytamy w dokumencie.

W apelu przedstawiciele stowarzyszenia zapisali swoje żądania:
  • W razie powrotu do 49 województw powołać nowe województwo bielskie w granicach sześciu powiatów ziemskich: bielskiego, żywieckiego, oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, cieszyńskiego oraz miasta na prawach powiatu Bielska-Białej.
  • W razie zmian granic dotychczasowych województw włączyć ziemie historycznej Małopolski tj. pow. żywiecki, wschodnią część bielskiego wraz z miastem Bielskiem-Białą do województwa małopolskiego.
  • W razie braku zmian granic administracyjnych zmienić nazwę obecnego woj. śląskiego na śląsko-małopolskie oraz jego herb i flagę, by uwzględnić fakt, że połowa jego obszaru to ziemie małopolskie, które mają odrębną od śląskich tradycję, tożsamość i historię.


Apel dotarł m.in. do podbeskidzkich parlamentarzystów. Poseł Przemysław Koperski ustosunkował się do postulatów przedstawicieli Beskidzkiego Domu. - Apel uważam za co najmniej absurdalny, a nawet idiotyczny w części dotyczącej podziału powiatu bielskiego i przyłączenia jego wschodniej części do województwa małopolskiego - nie owija w bawełnę parlamentarzysta. - Według pomysłodawców np. moja rodzinna Bystra k. Bielska-Białej ma zostać podzielona na dwa województwa wzdłuż historycznej linii Białki! - zwraca uwagę poseł.

Jak podkreśla, w piśmie liderzy stowarzyszenia napisali "o zakorzenieniu śląskości Śląska Cieszyńskiego w polskości, co implikuje niepolskość śląskości Górnego Śląska". — Takie budowanie podziałów uważam za niedopuszczalne. Stowarzyszenie Beskidzki Dom robi w ten sposób dokładnie to przed czym przestrzega w apelu - zaognia konflikty etniczne wymierzone w polską rację stanu - zaznaczył poseł.

Dodał, że postulaty zawarte w apelu nie pokrywają się także z dążeniami samorządowców - w ostatnich latach lokalne samorządy nie przyjmowały uchwał wzywających do wydzielenia województwa bielskiego, wcielenia do województwa małopolskiego czy zmiany nazwy województwa.

Apel Stowarzyszenia Beskidzki Dom jest w moim odczuciu wynikiem podejścia, które przedkłada kwestie symboliczne nad praktykę codziennego życia. Jesteśmy przede wszystkim obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, zaś próby rozgrywania tożsamości małopolskiej przeciw śląskiej oceniam zdecydowanie negatywnie. Żywię również obawy, że ukrytym celem apelu może być wykorzystanie symboli wyłącznie w celu uzyskania bieżących korzyści politycznych - skwitował Koperski.

raz / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.