czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 15 września 2020
  • wyświetleń: 1008

Dlaczego warto korzystać z odkupu odszkodowań?

Materiał partnera:

Zaniżanie kwot odszkodowania wypłacanego przez firmy ubezpieczeniowe nie jest rzadkością. Wielu klientów uważa się za pokrzywdzonych i szuka sposobów skutecznego dochodzenia roszczeń. Coraz większą popularnością cieszy się odkup odszkodowań - umowa o współpracy między kancelarią odszkodowawczą a pokrzywdzonym, której efektem jest uzyskanie przez niego większych środków.

Dlaczego warto korzystać z odkupu odszkodowań?


Zaniżanie kwot odszkodowania wypłacanego przez firmy ubezpieczeniowe nie jest rzadkością. Wielu klientów uważa się za pokrzywdzonych i szuka sposobów skutecznego dochodzenia roszczeń. Coraz większą popularnością cieszy się odkup odszkodowań - umowa o współpracy między kancelarią odszkodowawczą a pokrzywdzonym, której efektem jest uzyskanie przez niego większych środków.

Zbycie odszkodowań a prawo polskiePytanie o legalność procederu handlu odszkodowaniami nasuwa się każdemu, kto w prasie i Internecie natyka się na ogłoszenia proponujące dopłaty do odszkodowań zaniżonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Odkup roszczeń odszkodowawczych jest całkowicie legalny, co potwierdza treść artykułu 511 Kodeksu Cywilnego traktującego o wierzytelnościach.

W myśl prawa roszczenie poszkodowanego jako prawo do wyższego odszkodowania traktowane jest jak własność, a ta zawsze może zostać zbyta. Sprzedaż roszczenia do odszkodowania jest więc taką samą sprzedażą, jak zbycie każdej innej własności. Różnica polega na tym, że między stronami nie zawiera się umowy kupna-sprzedaży, a umowę cesji, czyli zrzeczenia się praw własności.

Kiedy warto wystąpić o dopłaty do odszkodowań?Odkup odszkodowania obejmuje jedynie przypadki związane z odszkodowaniami rzeczowymi, ponieważ osobowe regulowane są innymi przepisami. Tak więc nie ma problemu z odkupem zaniżonego odszkodowania za uszkodzony czy ukradziony samochód, ale roszczenia z tytułu błędu lekarskiego czy urzędniczego sprzedać się nie da. Więcej informacji na temat odkupu odszkodowań można uzyskać za pośrednictwem kancelarii JW GROUP - ODKUP ODSZKODOWANIA.

Gros postępowań związanych z odkupem dotyczy szkód komunikacyjnych. Klienci najczęściej nie zgadzają się z decyzją firmy ubezpieczającej ponieważ uznali, że:

  • Zaniżono kosztorys naprawczy,
  • Rzeczoznawcy ubezpieczyciela zaniżyli wartość pojazdu,
  • Wypłacono zaniżone odszkodowanie.


Aby starać się o wyższe odszkodowanie nie może upłynąć więcej, jak trzy lata od chwili wystąpienia szkody. Warto wiedzieć, że samochód będący przedmiotem sprawy nie musi być w posiadaniu wnoszącego roszczenia ani nie musi być naprawiony po wypadku. W praktyce oznacza to, że można dostać więcej z tytułu odszkodowania nawet wówczas, gdy firma wypłaciła nam odszkodowanie a my nasz samochód sprzedaliśmy.

Jak można wywalczyć wyższe odszkodowanie?Poza kancelariami odszkodowawczymi, które skupują odszkodowania można również spróbować innej drogi:

  • Odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego - czasem pomaga, ponieważ polubowne załatwianie sporów leży w interesie towarzystw,
  • Skierować prośbę o interwencję do Rzecznika Finansowego; jego opinia może, ale nie musi być wzięta pod uwagę podczas negocjacji z ubezpieczycielem,
  • Złożyć pozew do sądu o przyznanie większej kwoty odszkodowania.


Każda z metod może być skuteczna, ale często wymaga wysiłku, czasu, pieniędzy na postępowanie sądowe. Odkup odszkodowań to droga dla niecierpliwych - sprawy sądowe mogą toczyć się wiele miesięcy a nawet lat, a wyższą kwotę odszkodowania uzyskaną na drodze odkupu można mieć na koncie już po 2-3 dniach od chwili złożenia wniosku.

Odkupienie odszkodowania w praktyceProcedurę odkupu rozpoczyna złożenie wniosku w kancelarii czy firmie odszkodowawczej. Formularze zgłoszeń są dostępne w serwisach internetowych kancelarii, więc rozpoczęcie postępowania nie wymaga fizycznej obecności w siedzibie firmy. Do wniosku załącza się kosztorys.

Teraz kolej na analizę prawniczą. Rzeczoznawcy mogą poprosić o dodatkowe informacje i dokumenty, w tym fotografie, umowy zbycia pojazdu, potwierdzenie wypłaty odszkodowania wraz z kwotą itp. Analiza ma na celu oszacowanie wysokości odszkodowania, o jaką kancelaria może zawalczyć z ubezpieczycielem. Klient nie zna tych szczegółów, a jeśli kancelaria uzna jego sprawę za opłacalną, to przedstawia propozycję wysokości odszkodowania. Jeśli kwota mieści się w akceptowalnych granicach poszkodowany i kancelaria podpisują umowę cesji roszczenia. Ostatnim punktem postępowania jest wypłata odszkodowania w nowej wysokości.

Odkup odszkodowań a podatekOdkup odszkodowania nie jest tożsamy z wypłatą odszkodowania z tytułu polisy. W rzeczywistości to pieniądze podarowane, wręczone, przelane przez kancelarię za cesję i traktowane są one jak dochód, który podlega opodatkowaniu. Zbywający prawo do odszkodowania musi liczyć się z tym, że kancelaria odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy i wystawi PIT - 11, który trzeba będzie uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Czy wypłata pieniędzy zamyka sprawę odszkodowania?Bardzo często kancelariom odszkodowawczym udaje się porozumieć z ubezpieczycielami i sprawy nie trafiają do sądu. W przeciwnym razie należy się liczyć z tym, że poszkodowany będzie wzywany do sądu w charakterze świadka. Pytania zadane w sądzie dotyczą z reguły okoliczności wystąpienia szkody, skali uszkodzeń, sposobu likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.