czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 września 2020
  • 27 września 2020
  • wyświetleń: 5350

Petycja dot. "Karty praw rodzin" będzie tematem obrad sesji RM

We wtorek, 29 września odbędzie się kolejna sesja czechowickiej Rady Miejskiej. Wśród uchwał rozpatrywanych przez czechowickich radnych będzie ta w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez RM uchwały w sprawie przyjęcia "Samorządowej Karty Praw Rodzin". Dokument został przygotowany przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej "Ordo Iuris".

Reklama

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wpłynęła petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia "Samorządowej Karty Praw Rodzin". Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja dokonała analizy petycji.

- Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin proponuje podjęcie przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach "Samorządowej Karty Praw Rodziny" opracowanej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Celem przyjęcia ww. Karty jest ochrona wartości zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją - czytamy w projekcie uchwały.

- Przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin będzie urzeczywistnieniem zawartej w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej "zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot" poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość - możemy przeczytać w tekście dokumentu.

- Art. 18 Konstytucji RP wymaga, by władze publiczne otoczyły szczególną ochroną i opieką rodzinę, małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo i macierzyństwo. Ustawa zasadnicza nakłada także na władze publiczne obowiązek kierowania się dobrem rodziny w prowadzonej polityce społecznej i ekonomicznej. W sytuacji niżu demograficznego i osłabieniu więzi społecznych, w tym rodzinnych, tym większe znaczenie zyskuje tworzenie przez władze publiczne korzystnych warunków do funkcjonowania rodziny i małżeństwa oraz wzmacnianie więzi, na których są one oparte. W tych okolicznościach konieczne jest wyraźne opowiedzenie się przez samorząd po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji RP - zwracają uwagę autorzy tekstu.

- Samorządowa Karta Praw Rodzin stanowi kompleksowy program działań na rzecz wzmocnienia rodziny. Jej przyjęcie przez Radę Miejską będzie z jednej stroną deklaracją poparcia dla silnej rodziny, a z drugiej strony zobowiązaniem Burmistrza do podjęcia konkretnych działań, których celem będzie ochrona praw rodziców i dobra dziecka w szkole i w przedszkolu, uwzględnienie kontekstu praw rodzin w polityce społecznej samorządu, dostosowanie usług społecznych do potrzeb rodziny, promocja dobrych praktyk dotyczących praw rodzin w biznesie, monitorowanie i egzekwowanie praw rodzin w całym obszarze kompetencji samorządu terytorialnego oraz tworzenia przez organy samorządu terytorialnego prawa przyjaznego rodzinie - dodają.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po analizie petycji oraz wysłuchaniu rzecznika prasowego Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin oraz po zapoznaniu się z opinią prawną, nie zajęła stanowiska w sprawie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin (za petycją - 3, przeciw - 3, wstrzymujących się - 0).

mp / czecho.pl
źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.